-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in MobileIron
Advisory ID   : NCSC-2020-0538
Versie     : 1.02
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2020-15505, CVE-2020-15506, CVE-2020-15507
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van authenticatie
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20201125
Toepassing   : MobileIron Core
         MobileIron Sentry
Versie(s)    : Core < 10.6.0.1
         Sentry < 9.8.1
Platform(s)   :

Update
  Het Britse NCSC (NCSC-UK) waarschuwt voor actief misbruik van de
  kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-15505 door statelijke actoren en
  cybercriminelen. Middels deze update willen we deze kwetsbaarheid
  (en de oplossingen ervoor) nogmaals onder de aandacht brengen. De
  inschaling van dit beveiligingsadvies blijft onverminderd HIGH/HIGH.

Beschrijving
  MobileIron heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in MobileIron
  Core en Sentry. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat
  aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieŽn
  schade:

  * Omzeilen van authenticatie
  * (Remote) code execution
  * Toegang tot gevoelige gegevens

  MobileIron heeft weinig inhoudelijke informatie publiekelijk
  beschikbaar gesteld.

Mogelijke oplossingen
  MobileIron heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in Core 10.6.0.1 en Sentry 9.8.1. Voor meer informatie,
  zie:

  https://www.mobileiron.com/en/blog
   /mobileiron-security-updates-available

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBX75ow0/4qUtG/lqjAQpiMwv/QA6tqvPzBEeLrxsT2RLM0EFKt96pHjyO
NLdrqkz0gbTjy3Q5Do5CIWmQWnZgWJUYsKn/5+QtmjKo2FnHiFXoEYLDmBXPOpq1
XNfPmJ3ipiJ0nLtsLkpRRaLvbNahd/FB2w3L2nc16EPFIwiryouybuGjkk2sYSq1
93YvTNfHwGQ3yH+0MSWLn5ZGpFa0d6tfPma8q0ZMlUQuPqomv1imxCmG2N9yz/Of
HA+PMIGATWyP+zBcWhvsmdQWzftn3A7nXjrCymQPJ8pFFJFW8dUMTDMytdnqYlYv
e8elNPuB8a9ArzCjHmexbnbO1vYEoypEwUfeM6xUtRHIzbpXk3A2iAYoXmyHts/s
xhKztBgdybRkq/HqAOebj9krBnxIWXT/bSXJ579GeTTd4fId3zMkPUV740GtexH4
/PYg0azUQkZz3jbf4WPsnIZ3dIxPVrv1TKB3GTjczo0sDkK5UBDOP/MKa/mIqmx7
pozqXM0g7hDISGb8CWwwMKMr6QZ2Jtyy
=4qQI
-----END PGP SIGNATURE-----