Kwetsbaarheden verholpen in Citrix Application Delivery Controller, Gateway en SD-WAN WANOP appliance

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 16-07-2020 NCSC-2020-0539  
 
high
high
Signed-PGP →  
16-07-2020
high
high
NCSC-2020-0539 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Cross-Site Scripting (XSS)
  • Denial-of-Service (DoS)
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Toegang tot systeemgegevens
Omschrijving

Omschrijving

Citrix heeft diverse kwetsbaarheden verholpen in Netscaler producten. De kwetsbaarheden stellen een ongeauthenticeerde kwaadwillende in staat om aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categoriën schade:

  • Het veroorzaken van een Denial-of-Service
  • Het verkrijgen van informatie van het netwerk
  • Toegang tot het kwetsbare systeem, met mogelijk uitvoer van willekeurige code onder rechten van het systeem

Om toegang tot het systeem te krijgen, moet de kwaadwillende in staat zijn de managementomgeving te benaderen. Een dergelijke omgeving is onder normale omstandigheden niet publiek toegankelijk. Citrix heeft een handreiking met best practices gepubliceerd voor het beveiligd implementeren van Citrix systemen [Link]

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Citrix Access Delivery Controller (Netscaler ADC)
Citrix Gateway (Netscaler Gateway)
Citrix SD-WAN WANOP appliance

Oplossingen

Oplossingen

Citrix heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2019-18177, CVE-2020-8187, CVE-2020-8190, CVE-2020-8191, CVE-2020-8193, CVE-2020-8194, CVE-2020-8195, CVE-2020-8196, CVE-2020-8197, CVE-2020-8198, CVE-2020-8199

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 30
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.01 16-07-2020 NCSC-2020-0539  
 
high
high
Signed-PGP →  
16-07-2020
high
high
NCSC-2020-0539 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Onderzoekers hebben Proof-of-Conceptcode gepubliceerd waarmee de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-8193 is te misbruiken. Securitybedrijven nemen beperkt actief misbruik waar van de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-8193, CVE-2020-1895 en CVE-2020-8196.

Hoewel deze drie kwetsbaarheden aanwezig zijn in de management interface en onder normale omstandigheden niet publiek toegankelijk en te misbruiken zijn, zijn zij voor het NCSC reden om de inschaling van dit beveiligingsadvies te verhogen naar HIGH/HIGH.

  Versie 1.00 07-07-2020 NCSC-2020-0539  
 
medium
high
Signed-PGP →  
07-07-2020
medium
high
NCSC-2020-0539 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.