Kwetsbaarheden verholpen in Android

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.02 05-08-2020 NCSC-2020-0540  
 
medium
high
Signed-PGP →  
05-08-2020
medium
high
NCSC-2020-0540 [1.02] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Google heeft diverse kwetsbaarheden verholpen in het Android besturingssysteem. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat om aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende typen schade:

  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten

Google heeft de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-9589, CVE-2020-0224, CVE-2020-0225, CVE-2019-9501 en CVE-2019-9502 aangemerkt als 'critical'

Bij deze security update zijn ook een aantal kwetsbaarheden verholpen in de bijgeleverde closed source software van Qualcomm. Hierover is geen nadere informatie bekend. Qualcomm merkt de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-3698 en CVE-2020-3699 aan als 'critical'

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Google Android Operating System

RIM Blackberry
Samsung Galaxy Note (alle versies)
Samsung Galaxy S

Oplossingen

Oplossingen

Google heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Android 8, 8.1, 9 en 10. Voor meer informatie, zie [Link]

Samsung heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in haar recente en ondersteunde modellen. Voor meer informatie, zie [Link]

BlackBerry

Blackberry heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2018-20669, CVE-2019-10580, CVE-2019-18282, CVE-2019-20636, CVE-2020-0122, CVE-2020-0224, CVE-2020-0227 en CVE-2020-3698 te verhelpen in BlackBerry Powered by Android. Voor meer informatie zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2018-20669, CVE-2019-10580, CVE-2019-14123, CVE-2019-14124, CVE-2019-14130, CVE-2019-18282, CVE-2019-20636, CVE-2019-9501, CVE-2019-9502, CVE-2020-0107, CVE-2020-0122, CVE-2020-0224, CVE-2020-0225, CVE-2020-0226, CVE-2020-0227, CVE-2020-0228, CVE-2020-0230, CVE-2020-0231, CVE-2020-3688, CVE-2020-3698, CVE-2020-3699, CVE-2020-3700, CVE-2020-3701, CVE-2020-9589

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 24
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.02 05-08-2020 NCSC-2020-0540  
 
medium
high
Signed-PGP →  
05-08-2020
medium
high
NCSC-2020-0540 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Blackberry heeft updates beschikbaar gesteld voor BlackBerry Powered by Android om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2018-20669, CVE-2019-10580, CVE-2019-18282, CVE-2019-20636, CVE-2020-0122, CVE-2020-0224, CVE-2020-0227 en CVE-2020-3698 te verhelpen.

  Versie 1.01 08-07-2020 NCSC-2020-0540  
 
medium
high
Signed-PGP →  
08-07-2020
medium
high
NCSC-2020-0540 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Samsung heeft updates uitgebracht voor haar toestellen welke op Android draaien. In deze updates zijn ook de Samsung-specifieke kwetsbaarheden verholpen met kenmerk CVE-2020-15577, CVE-2020-15578, CVE-2020-15579, CVE-2020-15580, CVE-2020-15581, CVE-2020-15582, CVE-2020-15583 en CVE-2020-15584.

  Versie 1.00 07-07-2020 NCSC-2020-0540  
 
medium
high
Signed-PGP →  
07-07-2020
medium
high
NCSC-2020-0540 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.