-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Ernstige kwetsbaarheden verholpen in SAP Netweaver
Advisory ID   : NCSC-2020-0554
Versie     : 1.02
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2020-6280, CVE-2020-6282, CVE-2020-6285,
         CVE-2020-6286, CVE-2020-6287
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20210406
Toepassing   : SAP Netweaver
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  Beveiligingsonderzoekers van Onapsis hebben een rapport gepubliceerd
  waarin zijn aangeven actief misbruik waar te nemen van deze en
  andere kwetsbaarheden in SAP producten. De inschaling van dit
  beveiligingsadvies blijft echter gelijk. Voor meer informatie zie:

  https://onapsis.com
   /active-cyberattacks-mission-critical-sap-applications

Beschrijving
  SAP heeft diverse kwetsbaarheden verholpen in SAP Netweaver
  producten. De kwetsbaarheden stellen kwaadwillenden in staat om
  toegang te krijgen tot gevoelige gegevens, of mogelijk zelfs het
  uitvoeren van willekeurige commando's waardoor het volledige
  onderliggende systeem kan worden overgenomen.

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-6287 bevindt zich in SAP
  NetWeaver AS Java, meer specifiek: in de LM Configuration Wizard.
  Deze kwetsbaarheid wordt door SAP de hoogste CVSS score toegekend:
  10. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende kan op afstand deze
  kwetsbaarheid misbruiken om het systeem over te nemen.

  Veel SAP applicaties zijn volgens goed gebruik niet publiek
  toegankelijk. SAP Enterprise Portal is vanwege zijn functie wel
  publiek toegankelijk. Indien SAP Enterprise Portal ge´mplementeerd
  is op de Netweaver AS, is de kwetsbaarheid dus mogelijk op afstand
  uit te buiten.

Mogelijke oplossingen
  SAP heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  SAP Netweaver AS Java. SAP adviseert om de updates zo snel als
  mogelijk in te zetten. Waarbij SAP adviseert om publiek
  toegankelijke systemen binnen 24 uur te voorzien van de update.
  Indien inzet van de updates niet (direct) mogelijk is, wordt met
  klem geadviseerd om de LM Configuration Wizard te deactiveren. Dit
  laatste geldt met name voor systemen welke publiek toegankelijk
  zijn.

  Voor meer informatie, zie:

  https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=552599675

Hyperlinks
  https://us-cert.cisa.gov/ncas/alerts/aa20-195a

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYGxx2+Es56R4sCd0AQqnuwwAu7CYqToqjqxhuai0DbmR/FoCMc7Ls3+7
3yEeyDQWwxxXx38Jmh3jdhfkxzchazOWVTfBUcb6P9t/YTTGRglVzmIXsQvZLnNM
b4latJ/FHrtysThnwGy//J7fbAgruHlDcB0ywwwQw9kDj5BxoSVpTtm7Jy4ZMpxE
SlXJEiPM1UjY9DoUkWV/CBcUT1oSuUDfY0Mf0yCqWVsy+R3CW5Yv0jtxvr+OvFG6
SlllLynroIux6xpYs/wUUypm+ZU9RJwdznqTd14KkFU1sfB1O5+vMEsZn1S4Fm7Y
Ykbw27IivpoLpEK9/y8NlLQdAxu1/BaTLoevtINfs7xYMuKAUUkfQwFyZ+YWdcg2
GHZr26u9q6xKd/4xyS4EgsEdLBDsRmpJD0c2wlB4yO2cq6Q70TIcSMSMCHB3A/sJ
CIPafE95vtUgO6spwATEOjsnXNGXz88HQRhjJlZyOBDYfZt26hdrXP498Yl6tDtN
lGmL8HkjbhFiR9YCMtNb7zTfS2fb2M5H
=HEUy
-----END PGP SIGNATURE-----