Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Office producten

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 23-07-2020 NCSC-2020-0561  
 
medium
high
Signed-PGP →  
23-07-2020
medium
high
NCSC-2020-0561 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Cross-Site Scripting (XSS)
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Spoofing
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Microsoft verhelpt meerdere kwetsbaarheden in Microsoft Office- en Microsoft SharePoint-producten. Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om willekeurige code uit te voeren, om verhoogde rechten te verkrijgen, om een spoofing-aanval uit te voeren of voor het uitvoeren van een Cross-Site-Scripting (XSS)-aanval.

Volgens Microsoft wordt de meest kritieke kwetsbaarheid aangeduid met het kenmerk CVE-2020-1409. Deze kwetsbaarheid maakt het mogelijk om willekeurige code op afstand uit te voeren met de rechten van de gebruiker. De kwetsbaarheid wordt veroorzaakt door een onjuiste afhandeling van DirectWrite-objecten in het geheugen. De aanvaller dient de gebruiker van een systeem te verleiden om een malafide bestand te openen of een malafide website te bezoeken.

Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden beschreven per component en de impact.

Microsoft Office:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2020-1349*Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2020-1439*Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2020-1442*Spoofing
CVE-2020-1445*Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2020-1446*Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2020-1447*Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2020-1448*Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2020-1449*Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2020-1458*Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2020-1240*Uitvoeren van willekeurige code

Microsoft Graphics Component:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2020-14097,80Uitvoeren van willekeurige code

Skype for Business:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2020-1025*Verkrijgen van verhoogde rechten

Microsoft OneDrive:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2020-1465*Verkrijgen van verhoogde rechten

Microsoft Office SharePoint:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2020-1342*Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2020-1456*Cross-Site-Scripting (XSS)
CVE-2020-1443*Spoofing
CVE-2020-1444*Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2020-1450*Cross-Site-Scripting (XSS)
CVE-2020-1451*Cross-Site-Scripting (XSS)
CVE-2020-1454*Cross-Site-Scripting (XSS)

.NET Framework:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2020-1147*Uitvoeren van willekeurige code
  • Microsoft heeft geen CVSS-score bekend gemaakt voor de betreffende kwetsbaarheden.
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Microsoft Windows
Microsoft Windows 10
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2016
Microsoft Windows Server 2019

Microsoft Office
Microsoft Office 365
Microsoft OneDrive
Microsoft Project
Microsoft Sharepoint
Microsoft Skype

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-1025, CVE-2020-1147, CVE-2020-1240, CVE-2020-1342, CVE-2020-1349, CVE-2020-1409, CVE-2020-1439, CVE-2020-1442, CVE-2020-1443, CVE-2020-1444, CVE-2020-1445, CVE-2020-1446, CVE-2020-1447, CVE-2020-1448, CVE-2020-1449, CVE-2020-1450, CVE-2020-1451, CVE-2020-1454, CVE-2020-1456, CVE-2020-1458, CVE-2020-1465

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

De verschenen Proof-of-Concept (PoC)-code richt zich alleen op kwetsbare SharePoint-omgevingen. Deze zijn normaliter enkel via een lokaal netwerk en door geauthenticeerde gebruikers te gebruiken. De inschaling blijft daarom ongewijzigd MEDIUM.

medium
∑ = 29
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.01 23-07-2020 NCSC-2020-0561  
 
medium
high
Signed-PGP →  
23-07-2020
medium
high
NCSC-2020-0561 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-1147 is Proof-of-Concept (PoC)-code verschenen. Dit PoC richt zich specifiek op kwetsbare SharePoint-omgevingen. Het is goed gebruik om SharePoint enkel via interne netwerken aan te bieden en niet via het internet breed beschikbaar te stellen. Daarnaast is het gebruikelijk dat alleen geauthenticeerde gebruikers toegang tot de SharePoint-omgeving hebben. De inschaling van deze kwetsbaarheid blijft daarom ongewijzigd MEDIUM/HIGH.

  Versie 1.00 14-07-2020 NCSC-2020-0561  
 
medium
high
Signed-PGP →  
14-07-2020
medium
high
NCSC-2020-0561 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.