-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Apache Tomcat
Advisory ID   : NCSC-2020-0565
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-13934, CVE-2020-13935
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20200715
Toepassing   : Apache Tomcat
Versie(s)    : < 8.5.57
         < 9.0.37
         < 10.0.0-M7
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in Apache Tomcat. Een
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een
  Denial-of-Service te veroorzaken op de Tomcat-server. Hiertoe dient
  de kwaadwillende speciaal vervaardigd HTTP- of WebSocket-verkeer
  naar de kwetsbare server te versturen.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van Apache Tomcat hebben updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen in versie 8.5.57, 9.0.37 en 10.0.0-M7.
  Voor meer informatie, zie:

  CVE-2020-13934:
  https://mail-archives.us.apache.org/mod_mbox/www-announce
   /202007.mbox
   /%3Cad62f54e-8fd7-e326-25f1-3bdf1ffa3818%40apache.org%3E

  CVE-2020-13935:
  https://mail-archives.us.apache.org/mod_mbox/www-announce
   /202007.mbox
   /%3C39e4200c-6f4e-b85d-fe4b-a9c2bd5fdc3d%40apache.org%3E

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXw73lU/4qUtG/lqjAQo/1wv/bwekhY4FWZClDYiZiJbGez7c0tX/5dDZ
Y4LKmNTsTI0Wuo6XFC00AA0ptd4/bE4oSPFeHlOhjR72HwqIDVLtDMz9YynKukVU
JftZIeTeeSkrC3QFXlzTy7xv4kXH8HooOF2eLZ4B7oYljQ+itYRTv/w7V8l400Qi
131BSG9dx10pu0CHTzNnqijSMld0HxWMnbhY2gQmi5HoY59qdokYnI2rNL3/wSVN
DSg6TlDWmW8bR/NqhVCJ1LduPfhP1DPw8WLsPiIe6xrg9cxyUx9GYNzJ5ts1uFBG
PganrfPRO7ACUtOrKAq6b4Iy2qU9c4PfuZxEs6uFA5X1l9YTGVJtY/BB/xhAJyEb
mps1B5Y8lmLPQPAImKkpmaxigRqb/ezIKUnbOIC1tShMa299AN/v3NWu20YmgDNk
8RBMb3AI/oZ2uFB85gvBjJ6oJEv4vb/A3xpbfjXLpx6U92fQwhqpeLQp4dCQiLQV
RcOcUxxp9tHvEJlIA+Pfr/JLEKsrsp0Q
=bRw+
-----END PGP SIGNATURE-----