-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Apache Tomcat
Advisory ID   : NCSC-2020-0565
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-13934, CVE-2020-13935
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20200720
Toepassing   : Apache Tomcat
Versie(s)    : < 8.5.57
         < 9.0.37
         < 10.0.0-M7
Platform(s)   : Debian Linux

Update
  Debian heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met
  kenmerk CVE-2020-13934 en CVE-2020-13935 te verhelpen voor Debian 10
  (Buster). Tevens heeft Debian de kwetsbaarheden met kenmerk
  CVE-2020-9484 en CVE-2020-11996 verholpen. Deze zijn in eerdere
  beveiligingsadviezen NCSC-2020-0418 en NCSC-2020-0511 beschreven.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in Apache Tomcat. Een
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een
  Denial-of-Service te veroorzaken op de Tomcat-server. Hiertoe dient
  de kwaadwillende speciaal vervaardigd HTTP- of WebSocket-verkeer
  naar de kwetsbare server te versturen.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van Apache Tomcat hebben updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen in versie 8.5.57, 9.0.37 en 10.0.0-M7.
  Voor meer informatie, zie:

  CVE-2020-13934:
  https://mail-archives.us.apache.org/mod_mbox/www-announce
   /202007.mbox
   /%3Cad62f54e-8fd7-e326-25f1-3bdf1ffa3818%40apache.org%3E

  CVE-2020-13935:
  https://mail-archives.us.apache.org/mod_mbox/www-announce
   /202007.mbox
   /%3C39e4200c-6f4e-b85d-fe4b-a9c2bd5fdc3d%40apache.org%3E

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van Tomcat beschikbaar gesteld voor Debian 10.0
  (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://www.debian.org/security/2020/dsa-4727

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXxVNTE/4qUtG/lqjAQrjmQv/VpboDpgM2T4DVAm0kNrdCgX2bgoc8dTR
kGjBp5N4GfBZcdP2YwWqHLADFVb8ZM6QWpDvZDxBgN23K16COH7p5wixVbzquFBC
/K3wQrZCNMl3qJBQt5CUgZNwkVGE4QgKOzBcCUgGTLSdD6tG8XdhyEDCfOpP8RhO
pPi7yKfjvzwaJcDcbSTCc3b6/jspx0xMlw4M3468VilVFfWz1eVhx/9OGurUlGDd
OB8jwXJRPpHz7XYQ3zPtZ6CfXNQr2EPtlZ7iqg4dcOZy0FW2K9bl7ck8bMT20uqk
aq28SyZBe/BGFqKq1vMhQ6kZaTx4OM7HIxaEftnDuoDDEM70AhpTDsQ9g50oH8s5
gkKaP3o52/2YI+p3KWbeicGfZMyDdY2xeLnCXJqEYMZ1nt954fCKkdfX3NZEASvH
XwBusCx4Mac6gfg9X2Slt4Wb5C0+yk3hfokA4jq/efeLPxRTLIL4RomlJzAWb+pW
ctuSakkb/5kB51IYBNUbfsHdN85IleEl
=xj0L
-----END PGP SIGNATURE-----