-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Apache Tomcat
Advisory ID   : NCSC-2020-0565
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-13934, CVE-2020-13935
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20200723
Toepassing   : Apache Tomcat
Versie(s)    : < 8.5.57
         < 9.0.37
         < 10.0.0-M7
Platform(s)   : Debian Linux

Update
  Debian heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen voor Debian 9.0 (Strech). Zie "Mogelijke oplossingen" voor
  meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in Apache Tomcat. Een
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een
  Denial-of-Service te veroorzaken op de Tomcat-server. Hiertoe dient
  de kwaadwillende speciaal vervaardigd HTTP- of WebSocket-verkeer
  naar de kwetsbare server te versturen.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van Apache Tomcat hebben updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen in versie 8.5.57, 9.0.37 en 10.0.0-M7.
  Voor meer informatie, zie:

  CVE-2020-13934:
  https://mail-archives.us.apache.org/mod_mbox/www-announce
   /202007.mbox
   /%3Cad62f54e-8fd7-e326-25f1-3bdf1ffa3818%40apache.org%3E

  CVE-2020-13935:
  https://mail-archives.us.apache.org/mod_mbox/www-announce
   /202007.mbox
   /%3C39e4200c-6f4e-b85d-fe4b-a9c2bd5fdc3d%40apache.org%3E

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van Tomcat beschikbaar gesteld voor Debian 9.0
  (stretch) en 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt
  de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  Debian 9.0:
  https://security-tracker.debian.org/tracker/DLA-2286-1

  Debian 10.0:
  https://www.debian.org/security/2020/dsa-4727

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXxlp5k/4qUtG/lqjAQr8IwwAmn7fdafjDZDsuz+4OWF24OXZRKLmHzLa
yp28p3v8wgunQkc/1Ik7CVw5Q3WmMEEJJfGuJvVFToo3btYywBiOviMjQgBMbCKZ
ChkwMfatSC6xi0N3/in0k10mb+imxYBnuhfHES8X762dQ60scmKrRffIeATkPeDd
phbyQ3nc4q0fq8vS1zXC74wKBzrkql6CgUjg1G+getcCkcW2N79ePNsJVW9zF9rM
EFlb8Zm6cPkugudXCnzBHQv2e1i9NXXtABGz+FFH/v18+cmtdk30X3pFX38wT/QK
sTRK/up6fUjUkSeqGBOW/hu+kSazlfvNAYQ7y4YOQSJzu0Uphu1uHohgVnvi7teY
UABlwoo/JyovjKzjubwOFmvnNE2qR7gy0w92CmZ9HJHcTozuZRxT9HuGM/KSoqLa
cRswICViTr71k/iyoPlnbSSAzMVNC3CsqcDGonvh6vGM847CKwax+dbKWiQqLwzs
7xMOEKzBRBdWWF3bW3+QRi37ZN3vPGxj
=qjWJ
-----END PGP SIGNATURE-----