-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.04 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Apache Tomcat
Advisory ID   : NCSC-2020-0565
Versie     : 1.04
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-13934, CVE-2020-13935
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20200730
Toepassing   : Apache Tomcat
Versie(s)    : < 8.5.57
         < 9.0.37
         < 10.0.0-M7
Platform(s)   : Debian
         OpenSUSE

Update
  OpenSUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in Apache Tomcat. Een
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een
  Denial-of-Service te veroorzaken op de Tomcat-server. Hiertoe dient
  de kwaadwillende speciaal vervaardigd HTTP- of WebSocket-verkeer
  naar de kwetsbare server te versturen.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van Apache Tomcat hebben updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen in versie 8.5.57, 9.0.37 en 10.0.0-M7.
  Voor meer informatie, zie:

  CVE-2020-13934:
  https://mail-archives.us.apache.org/mod_mbox/www-announce
   /202007.mbox
   /%3Cad62f54e-8fd7-e326-25f1-3bdf1ffa3818%40apache.org%3E

  CVE-2020-13935:
  https://mail-archives.us.apache.org/mod_mbox/www-announce
   /202007.mbox
   /%3C39e4200c-6f4e-b85d-fe4b-a9c2bd5fdc3d%40apache.org%3E

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van Tomcat beschikbaar gesteld voor Debian 9.0
  (stretch) en 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt
  de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  Debian 9.0:
  https://security-tracker.debian.org/tracker/DLA-2286-1

  Debian 10.0:
  https://www.debian.org/security/2020/dsa-4727

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.1 en 15.2. U kunt
  deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:

  15.1:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2020-07/msg00185.html

  15.2:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2020-07/msg00190.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXyKA0U/4qUtG/lqjAQppyQwAozK8+kxSUsYIuZ/s1zQlLUaoFLWI62+i
PxDcVeExmEWrOMQJx4S32Y0wBKeV34MdRuxs0DVz3ZFCO+jrJ2An4H8xF8KHHsTF
q1biH7c6jrRK8fgaA2Qc3OTrh0AsKUDqryyxg3xBNkC5TCG4G+D4IDjbhQDiDdjV
GtM/itM9OPrQu4WkREQtltQk2clOvlNHQEiHkYSsVMnu1Y6tFnCnyVH3b0xp0yVs
E/rb+29qm5NkI6DC+Rt4Apwjayy8CE9lZEpJ07MY9YIGg38iKayTKYavEKbHBXya
tUPyWdFaydY7CP/54KHrey3etp0PZPWdyZ9gRjEnarTEJLV5veMvZQPJPMcZHcbJ
xUPkDR0lwb3YtypVar6KKTsxz1Ir0WZGTIUiILLKdEWTaS+m3Mdmh4GItIzE+yDO
dHa0Q0bgaXz+9iiCmaLlXYrHwDKcnosfIL9qEvmU3ZiE0qa3GFu98ADrdRYjovG0
RrcNWzMxJWEmCm0B2oq5pIh2ZOLuuaz+
=APjo
-----END PGP SIGNATURE-----