Kwetsbaarheden verholpen in Apple MacOS

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.02 23-09-2020 NCSC-2020-0581  
 
high
medium
Signed-PGP →  
23-09-2020
high
medium
NCSC-2020-0581 [1.02] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

Apple heeft diverse kwetsbaarheden verholpen in MacOS. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categoriën schade:

  • Denial-of-Service (DoS)
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens

Apple heeft op 11 september haar beveiligingsadvies met kenmerk HT211289, uitgebreid met de volgende CVE-nummers: CVE-2014-9512, CVE-2020-9854, CVE-2020-9863, CVE-2020-9868, CVE-2020-9869, CVE-2020-9871, CVE-2020-9872, CVE-2020-9873, CVE-2020-9874, CVE-2020-9875, CVE-2020-9876, CVE-2020-9877, CVE-2020-9879, CVE-2020-9880, CVE-2020-9881, CVE-2020-9882, CVE-2020-9883, CVE-2020-9887, CVE-2020-9892, CVE-2020-9898, CVE-2020-9899, CVE-2020-9900, CVE-2020-9901, CVE-2020-9902, CVE-2020-9904, CVE-2020-9905, CVE-2020-9906, CVE-2020-9908, CVE-2020-9919, CVE-2020-9920, CVE-2020-9921, CVE-2020-9924, CVE-2020-9927, CVE-2020-9928, CVE-2020-9929, CVE-2020-9937, CVE-2020-9938, CVE-2020-9939, CVE-2020-11758, CVE-2020-11759, CVE-2020-11760, CVE-2020-11761, CVE-2020-11762, CVE-2020-11763, CVE-2020-11764, CVE-2020-11765. Apple heeft aan deze uitbreiding geen ruchtbaarheid gegeven.

Deze toevoeging doet de inschaling van dit beveiligingsadvies niet veranderen.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Apple macOS

Oplossingen

Oplossingen

Apple

Apple heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen. Zie ook [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2014-9512, CVE-2019-14899, CVE-2019-19906, CVE-2019-20807, CVE-2020-11758, CVE-2020-11759, CVE-2020-11760, CVE-2020-11761, CVE-2020-11762, CVE-2020-11763, CVE-2020-11764, CVE-2020-11765, CVE-2020-9799, CVE-2020-9854, CVE-2020-9863, CVE-2020-9864, CVE-2020-9865, CVE-2020-9866, CVE-2020-9868, CVE-2020-9869, CVE-2020-9870, CVE-2020-9871, CVE-2020-9872, CVE-2020-9873, CVE-2020-9874, CVE-2020-9875, CVE-2020-9876, CVE-2020-9877, CVE-2020-9878, CVE-2020-9879, CVE-2020-9880, CVE-2020-9881, CVE-2020-9882, CVE-2020-9883, CVE-2020-9884, CVE-2020-9885, CVE-2020-9887, CVE-2020-9888, CVE-2020-9889, CVE-2020-9890, CVE-2020-9891, CVE-2020-9892, CVE-2020-9898, CVE-2020-9899, CVE-2020-9900, CVE-2020-9901, CVE-2020-9902, CVE-2020-9904, CVE-2020-9905, CVE-2020-9906, CVE-2020-9908, CVE-2020-9913, CVE-2020-9918, CVE-2020-9919, CVE-2020-9920, CVE-2020-9921, CVE-2020-9924, CVE-2020-9927, CVE-2020-9928, CVE-2020-9929, CVE-2020-9934, CVE-2020-9936, CVE-2020-9937, CVE-2020-9938, CVE-2020-9939

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 28
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

De inschaling van dit advies is bijgesteld op basis van nieuw verschenen informatie over CVE-2020-9870. Aangezien de kwetsbaarheid met dit CVE-nummer enkel het uitvoeren van code in de context van Safari mogelijk maakt, is de inschaling voor wat betreft schade bijgesteld van HIGH naar MEDIUM. Voor wat betreft de kwetsbaarheden die het voor een kwaadwillende mogelijk maken code uit te voeren onder systeemrechten of toegang te krijgen tot gevoelige informatie, blijft de inschaling voor schade HIGH.

medium
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.02 23-09-2020 NCSC-2020-0581  
 
high
medium
Signed-PGP →  
23-09-2020
high
medium
NCSC-2020-0581 [1.02] Signed-PGP →
  Versie 1.01 03-09-2020 NCSC-2020-0581  
 
high
medium
Signed-PGP →  
03-09-2020
high
medium
NCSC-2020-0581 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-9870 is proof-of-concept-code verschenen. De inschaling van dit beveiligingsadvies is om die reden gewijzigd naar HIGH/MEDIUM. Zie de toelichting onder de inschalingstabel voor meer informatie over hoe de inschaling tot stand is gekomen.

Apple heeft op 15 juli reeds updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid verhelpen.

  Versie 1.00 16-07-2020 NCSC-2020-0581  
 
medium
high
Signed-PGP →  
16-07-2020
medium
high
NCSC-2020-0581 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.