-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Cisco ASA en FTD
Advisory ID   : NCSC-2020-0595
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-3452
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20200723
Toepassing   : Cisco Adaptive Security Appliance (ASA)
         Cisco Firepower Threat Defense (FTD)
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Cisco heeft een directory-traversal-kwetsbaarheid verholpen in Cisco
  ASA- en FTD-software. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende op
  afstand kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken voor het verkrijgen
  van gevoelige informatie. Hiertoe dient malafide HTTP-verkeer naar
  het kwetsbare apparaat te worden verstuurd. Een succesvolle aanval
  leidt ertoe dat de kwaadwillende leestoegang krijgt tot bestanden op
  het Web Services-bestandssysteem. Dit bestandssysteem is standaard
  ingeschakeld wanneer de WebVPN- of AnyConnect-functionaliteit op het
  kwetsbare apparaat wordt gebruikt. De kwetsbaarheid kan niet worden
  misbruikt voor het uitlezen van ASA- of FTD-systeembestanden of
  bestanden van het onderliggende besturingssysteem.

Mogelijke oplossingen
  Cisco heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Voor meer informatie, zie:

  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asaftd-ro-path-KJuQhB86

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXxlOgk/4qUtG/lqjAQrskAv/cY1794ydaA5hK8NGgiCRX4llY2eytvDx
ykVmTzwLMNheX6I0yhY6J6ZWbLMeCRW3mZMTuRySivw4EWnLfwt5ChacjucjX4Gf
uLO3/XzohvLqCSPjG938A4Gj5h7cy0sEfpShCQ8Bi4o7x3zWJJGwBkTFeqm8sQH7
ew/9KzUdSLHlp/r6wZi5fbtXYgtcdsjj2D/i6Y1bRyYHCzlXueowEm8CcvsSTJuz
ULRHSsMa8IOU1K3mK9znZ0bk2eDKtl2HJ5ExnRR5mUlUwjQVuWex0fsnfY+eVblT
D2VVSuEbUTZs3HbshwRnIM+hF9bCW6c4CIh3rykht5dgAzsaC/ulWk5iJjAMZdTf
jfcZuuptC1okThHtPkmep4/taBdS9bTZYms2rtBrRcgUf/6ssIkASjhfb9ebSXx+
Ea/By9EUEHiZnBMqjMK17mqodKJhcQgOeOsh7M05E7jferOce4KVDbCK92pGxIpP
OtVmQjNMsklNhq8lT+XXL3mq6KdERdaj
=u1w7
-----END PGP SIGNATURE-----