-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Cisco ASA en FTD
Advisory ID   : NCSC-2020-0595
Versie     : 1.01
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2020-3452
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20200724
Toepassing   : Cisco Adaptive Security Appliance (ASA)
         Cisco Firepower Threat Defense (FTD)
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  Voor de kwetsbaarheid is Proof-of-Concept (PoC)-code verschenen.
  Tevens meldt Cisco dat actief misbruik wordt waargenomen. Volgens de
  momenteel beschikbare informatie kan de kwetsbaarheid alleen worden
  misbruikt voor het verkrijgen van informatie over het systeem. De
  kwetsbaarheid is alleen aanwezig wanneer de WebVPN- of
  AnyConnect-functionaliteit is ingeschakeld.

  Op basis van bovenstaande gegevens is de inschaling van de
  kwetsbaarheid gewijzigd naar HIGH/MEDIUM.

Beschrijving
  Cisco heeft een directory-traversal-kwetsbaarheid verholpen in Cisco
  ASA- en FTD-software. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende op
  afstand kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken voor het verkrijgen
  van gevoelige informatie. Hiertoe dient malafide HTTP-verkeer naar
  het kwetsbare apparaat te worden verstuurd. Een succesvolle aanval
  leidt ertoe dat de kwaadwillende leestoegang krijgt tot bestanden op
  het Web Services-bestandssysteem. Dit bestandssysteem is alleen
  ingeschakeld wanneer de WebVPN- of AnyConnect-functionaliteit op het
  kwetsbare apparaat wordt gebruikt. De kwetsbaarheid kan niet worden
  misbruikt voor het uitlezen van ASA- of FTD-systeembestanden of
  bestanden van het onderliggende besturingssysteem.

Mogelijke oplossingen
  Cisco heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Voor meer informatie, zie:

  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asaftd-ro-path-KJuQhB86

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXxq52U/4qUtG/lqjAQrCZgwAq5gm3CSUPL7T774t5JMlusSQ+a2A0Ckj
jqgjZ+vscGxnBG9rwdQ+Fm07swjXFMk48JNBMMl6Ad089yI5NzsCCQEf6eysrM5+
eMcUy39CSecbcS/lc+3BpL907U2oYZeIxyvbWHs6+2WItiNdtt11HI5x4aMDM9tm
gq4RHcjJBA2m959VHL2hnDbt6OdVVJER3zIv+GzwkpUXabOtJq6ebYH1+zDqykNy
BFB6Wt3EQX2pm7nTRq5KfKuateME0UFI4dXZvHLDQABsJjopp8iy5KLBoB+nYgI8
NW2fvms8oximZHsQiZZWa/GEcsCkorS5L+FfbfwQHPCEUq+VB6Ca7gnf8VSgtQor
ENC95KAMlVRcmspjHMj+KAYzT246DdERS1JJZfQ8wn6DXBsDYr+K+JVlL5UY10lF
tQwPcIAFpTOAfldfr1VABojnHUHh/0TxZrZqex6yeB2zQZ5q4cKSg6yOpO1EX1l2
9OeCnoC9Wsj5P5tHkwtivZFfD60vF7Yq
=uqSn
-----END PGP SIGNATURE-----