Kwetsbaarheid verholpen in Citrix Workspace

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 25-09-2020 NCSC-2020-0597  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
25-09-2020
medium
medium
NCSC-2020-0597 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Er is een kwetsbaarheid verholpen in de Citrix Workspace App voor Windows. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken voor het verkrijgen van verhoogde gebruikersrechten en het op afstand compromitteren van het host-systeem waar de Workspace App op draait.

Het verkrijgen van verhoogde rechten kan alleen wanneer de Citrix Workspace App is geïnstalleerd onder administrator rechten. Voor het compromitteren van het host-systeem is het noodzakelijk dat de Citrix Workspace App Windows file sharing (SMB) aan heeft staan en de update service is ingeschakeld. Als er voor het gebruik van SMB authenticatie is ingeschakeld, moet de kwaadwillende zich kunnen authenticeren.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Microsoft Windows

Citrix workspace (voorheen Citrix Receiver)

< 1912 LTSR < 2002

Oplossingen

Oplossingen

Citrix heeft een update beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen. Voor meer informatie zie de volgende pagina [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-8207

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 24
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.01 25-09-2020 NCSC-2020-0597  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
25-09-2020
medium
medium
NCSC-2020-0597 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Citrix heeft het advies over CVE-2020-8207 aangepast na nieuw onderzoek van de onderzoeker. De inschaling van dit beveiligingsadvies blijft ongewijzigd.

  Versie 1.00 23-07-2020 NCSC-2020-0597  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
23-07-2020
medium
medium
NCSC-2020-0597 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.