-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Zero day kwetsbaarheid in IBM informix
Advisory ID   : NCSC-2020-0605
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     :
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20200728
Toepassing   : IBM Informix
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Beveiligingsonderzoekers hebben een 0day kwetsbaarheid gepubliceerd
  in IBM Informix. Door dit beveiligingslek kunnen externe
  kwaadwillenden willekeurige bestanden aanmaken op getroffen
  installaties. Authenticatie is vereist om misbruik te maken van dit
  beveiligingslek.

  De specifieke fout bestaat binnen de functie bts_tracefile. Bij het
  verwerken van de trace-bestandsnaam valideert het proces een door de
  gebruiker geleverd pad niet goed. Een kwaadwillende kan dit
  beveiligingslek gebruiken om code uit te voeren in de context van
  het serviceaccount.

  IBM geeft aan dat deze kwetsbaarheid een configuratie-issue is en er
  vooralsnog geen beveiligingsupdate voor uit te brengen.

Mogelijke oplossingen
  Mitigerende maatregelen:

  Gezien de aard van de kwetsbaarheid is de enige opvallende
  mitigatiestrategie het beperken van de interactie met de service.
  Alleen de clients en servers die een legitieme relatie met de
  service hebben, mogen ermee communiceren.


Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXyBikk/4qUtG/lqjAQom+Qv/UW1UjuiyeIHmCvCowBLYvtHaRq3muuO0
nVkSQlUARYW7xPwfB9KWdcrPMoCFA6lVhXnvaw1Xv9MIXPP2G9z2pTFBujyfJXDw
+TE/9E7kt7KDH8Gl793gIkLPpi/P+VU4fHv/6Gk4MTi1eJdhsRHeOREwBLjseOl9
lGSsDcDgFXV6zySwUmMbnG/cXu9wmAWcZQ4XF9ljyFjSL8UBSm1Wz4BrvJvJ9qrZ
Jy4zzWGwqZnaQpamcwKv7g7QCBliDi9HsL5RmXhP35S1UWi2sawWfWIyveWtu1S+
FrR/lu4DZZtWH6YvZbo9mKfTWSTPf0tZx9ISwcilpDLOlkZOnXYJ7spo8knWzbMC
4sVKzzogBMZba7PkrWoV3EJObIa6H+KNxq9VnQpyD1lfV5ZfODy1aw6hvV7wqNos
XO+aZX00yoao3LWaM1dWNOPy7ySexcHIJ9obFrfWggjVh2eE45W0LMImW+yn5Fi8
yW2KbbhFCyotynvA2FR3fyS7Ydd1u3+U
=HC2j
-----END PGP SIGNATURE-----