-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in MySQL Server
Advisory ID   : NCSC-2020-0607
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-14539, CVE-2020-14540, CVE-2020-14547,
         CVE-2020-14550, CVE-2020-14553, CVE-2020-14559,
         CVE-2020-14568, CVE-2020-14575, CVE-2020-14576,
         CVE-2020-14586, CVE-2020-14591, CVE-2020-14597,
         CVE-2020-14619, CVE-2020-14620, CVE-2020-14623,
         CVE-2020-14624, CVE-2020-14631, CVE-2020-14632,
         CVE-2020-14633, CVE-2020-14634, CVE-2020-14641,
         CVE-2020-14643, CVE-2020-14651, CVE-2020-14654,
         CVE-2020-14656, CVE-2020-14663, CVE-2020-14678,
         CVE-2020-14680, CVE-2020-14697, CVE-2020-14702
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20200729
Toepassing   : MySQL
Versie(s)    : < 5.7.31
         < 8.0.21
Platform(s)   : Ubuntu

Beschrijving
  Ubuntu heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in MySQL.
  Een geauthenticeerde kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden
  mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken of lees-
  en schrijftoegang te verkrijgen tot gegevens die in MySQL-databases
  staan opgeslagen.

Mogelijke oplossingen
  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS en 20.04 LTS om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-4441-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXyFHYE/4qUtG/lqjAQopLQwAinN+GorRJh2tyoj7Gxh1pghqaGfYGv4w
wQDSlsh2qiKc1IgP5ikQYAg4Dw6cztfQcwOM8/q+RJy3L4LxBaRvWdjDVuKHp2ip
uoVNh7XZSW7Ty+cRgCxTxlEUfUZ0vr6jh7NFl5K1bpYZR7ryI16ghzHgQGWjOtPP
yYQuvg8hGmQPw3SxHoF2KzCXgbLq/yulpw/fGzlJ9UsyZ89lTC2RGJHojTs9o9Z4
+3vLIz4rAL7PdwWwRfN/XkapH0k/GcJObY7AMoLrzLuXTdIYp3Tx/xH3vNBJlDiF
sFO2ODTuRNkGh+1lmH4Hj6ph2AEGUq2wxaUEWG/My6axoGRMLRlOtBIUFGtqvBUn
5XQu5DS7u0vFjfEuNHElTZTChwSxxkn7ZumTsOwYbnJyIQsC7ZXQe/aX6JdPOiOi
f/6eLNOrGyOPSMoEsqzDBT7V2lJDOFnrPrE0VCfaDJw2ZVoel1uwady/5LlSgYEa
PGSHn8+O+9XjRM0SIYMVq2YWTwmLtRW7
=Cv6E
-----END PGP SIGNATURE-----