-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Cisco Data Center Network
         Manager
Advisory ID   : NCSC-2020-0609
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-3376, CVE-2020-3377, CVE-2020-3382,
         CVE-2020-3383, CVE-2020-3384, CVE-2020-3386,
         CVE-2020-3460, CVE-2020-3461, CVE-2020-3462
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van authenticatie
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20200730
Toepassing   : Cisco Prime Data Center Network Manager (DCNM)
Versie(s)    : < 11.4(1)
Platform(s)   :

Beschrijving
  Cisco heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in Data Center Network
  Manager. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat
  aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieŽn
  schade:

  * Cross-Site Scripting (XSS)
  * Omzeilen van authenticatie
  * (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  * Manipulatie van gegevens
  * Toegang tot systeemgegevens
  * Verhoogde gebruikersrechten

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-3382 heeft een CVSS3.0-score
  van 9.8. De kwetsbaarheid stelt een ongeauthenticeerde kwaadwillende
  op afstand in staat de authenticatie van de REST API te omzeilen. De
  kwaadwillende kan daardoor de functionaliteiten van de API gebruiken
  om onder beheerdersrechten acties uit te voeren op het kwetsbare
  apparaat.

Mogelijke oplossingen
  Cisco heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  Data Center Network Manager 11.4(1). Voor meer informatie, zie:

  CVE-2020-3376:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-dcnm-auth-bypass-JkubGpu3

  CVE-2020-3377:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-devmgr-cmd-inj-Umc8RHNh

  CVE-2020-3382:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-dcnm-bypass-dyEejUMs

  CVE-2020-3383:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-dcnm-path-trav-2xZOnJdR

  CVE-2020-3384:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-dcnm-rest-inj-BCt8pwAJ

  CVE-2020-3386:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-dcnm-improper-auth-7Krd9TDT

  CVE-2020-3460:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-dcnm-xss-3jkDLsLV

  CVE-2020-3461:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-dcnm-info-disclosure-tFX3KerC

  CVE-2020-3462:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-dcnm-sql-inject-8hk6PwmF

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXyK6i0/4qUtG/lqjAQrMjQv+MCfQo4vuwkaAC5A/UQVDuTOrwnH2U0qE
piMae76PGfl8/Q9MWBzljuuwrvHEjWQCeSmoFdI0gnzPI7UvLay7ACVnKeXwaAnt
Y2MqeYViHvmejnEAd49QWJci7EcqmN3669uzRYqyFAq2X8I1DMVJme8qlhm6UW6q
X6eps6I6lotvS6e+eDtODJfJEA1TjyrFXRKz4iTkIwgpA0w92zQoIZk0LqH+Tl2k
WyG/DGVmJawpvD5yw6umhPlaBb+6a1njWWSkaBc02fknQ/xNMtUA0l6s/nDHUlg7
IsfrD7ibXjw1TAebYVzwb83l0WbGyLwxdT8634py4kP0piczqhL67ZchSf3WHmxc
Cy6AXo8xvyZDFFpEDjrMf1cEW7bBvY4G/7dcU1Kywd4v34t6rWeW7p04zvIGp504
XLQxC7rFAOAbI9GkjPCxtVqSkSdtEXh17hVuTdOF+REjml234Wr3VK1KUAMC4PWV
EHnATF1W74ormPmazEBZ0oZLp81PtmqS
=dSzD
-----END PGP SIGNATURE-----