-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in X.org
Advisory ID   : NCSC-2020-0617
Versie     : 1.00
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2020-14347
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20200806
Toepassing   : X.org
Versie(s)    : < 1.20.9
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in de server van X.org. De
  kwetsbaarheid stelt een lokale geauthenticeerde kwaadwillende in
  staat de ASLR-beveiliging te omzeilen. De X.org server dient hiertoe
  onder verhoogde rechten te draaien.

Mogelijke oplossingen
  X.org heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://lists.x.org/archives/xorg-announce/2020-July/003051.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXyv5+U/4qUtG/lqjAQoUUgv/SZnNpPFwGjCgJzHgvG69jwS8fp0YLcNm
kAqUeJCxop2jk1FmfrvL2odoY13KuRY8tEm8TmrbBGuGlYN7WlJdgZrSsVaR/Ne7
OHwT+B/4xWqkoBsGWmF8CqU0rqb5TpX/S2naFr5h2lf/mQocqxqa/l+OAEJWkw5V
SRuDtDGjwAwqZ+HHVIlb9StWB4DGOtHU6hfInPrsiVFRqxEKlJ86xVDCLrcgeMcM
VQW2C+VKkGaUQPukUxNHwOMWgNBTSVROMogPyHGvBflntrDvgy6a747fS72aYdQ3
zVUqcw644G28yZU7QJAJTOq5nPp8HeRs0a4P1IG6zP6mQrNnqouPZgFYlaqEirDy
JJlMooWReSVjqhtN3bYOE+QWoK6Vn9aav0DIfAgmhkRSf8lcpEfTytWYI1coEuU3
CLafluKmwHw3kAJoy1X8qnHkx34SJnnVvHhM8OLmfk0VRGcKubZobuMPfhLZfuWl
XrBkd0MM/LI2K0AJk1sueGSaAMa0Yy0L
=NRrq
-----END PGP SIGNATURE-----