-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Cisco WebEx
Advisory ID   : NCSC-2020-0622
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-3412, CVE-2020-3413, CVE-2020-3463,
         CVE-2020-3472, CVE-2020-3501, CVE-2020-3502
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20200806
Toepassing   : Cisco WebEx
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in WebEx. De kwetsbaarheden stellen
  een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de
  volgende categorieŽn schade:

  * Cross-Site Scripting (XSS)
  * Manipulatie van gegevens
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * Toegang tot gevoelige gegevens

  Cisco categoriseert deze kwetsbaarheden volgens de CVSSv3 methode
  met een hoogste score van 6.1.

Mogelijke oplossingen
  Cisco heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

  CVE-2020-3412:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-webex-smtcreate-YmuD5Sk

  CVE-2020-3413:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-webex-smtdelete-gJDurOgR

  CVE-2020-3463:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-webex-mttngs-xss-3VbdxDuF

  CVE-2020-3472:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-webex-mAkmV4qc

  CVE-2020-3501, CVE-2020-3502:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-webex-client-g3zevBcp

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXyv5q0/4qUtG/lqjAQr4rAv/de8aTeociD6nb8Osxnt310WAw0PqIsHB
GWKRo84QvixX+1PuV3lJ5pLu2CDkF2CyyZsujUqP2Z0AXrp9dp8XOrNUF5pxUX7T
dsv7tb+Hn4oFgNlPk/NDS2xolJWcTPDRGJ8UG/DTzcE1Jt/+qtyI8E37O9+qJycH
CETzVy34mwMT9ni0d5FejTChOSYRJf17l9GmfpFucqlcPF0FiMZaTgIMdyUySMDR
wwygrv8RdTRpl8qaxi2HzAilansYc1BRoytANmcOttUhgLolK7hgemDuUwpMc++z
WvVNDnrAYiAtYLJ4PcpVRocrgkZKOE2Gu/gMdy0mwehSfNk6WhQNYA3r9gVzx2eV
OGr+Zx0aQnFclclO5lRxU9Tf41etu2NS2sbaPEmJ3iN4dK6ecxCwZ9zoT26RCRk/
zAo/EEl0Xs+3UWKf76REXN6xkcJ5T32XuJIbm9E5MO1eaKTeR8AjWPxCWjlvVxi3
VnjxPfs2fY4F24+aOlau6nmy6C7LLcTs
=OY7S
-----END PGP SIGNATURE-----