-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Ernstige kwetsbaarheden verholpen in Citrix XenMobile
         Server
Advisory ID   : NCSC-2020-0639
Versie     : 1.00
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2020-8208, CVE-2020-8209, CVE-2020-8210,
         CVE-2020-8211, CVE-2020-8212
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20200811
Toepassing   : Citrix Xenmobile Server
Versie(s)    : XenMobile Server 10.12 < RP2, RP3
         XenMobile Server 10.11 < RP4, RP6
         XenMobile Server 10.10 < RP6
         XenMobile Server 10.9 < RP5
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Citrix XenMobile Server. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te
  voeren die leiden tot de volgende categorie├źn schade:

  * (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  * Toegang tot gevoelige gegevens

  Citrix heeft op 23 juli haar klanten geinformeerd over deze
  kwetsbaarheden.

Mogelijke oplossingen
  Citrix heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://support.citrix.com/article/CTX277457

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXzKeIE/4qUtG/lqjAQqZpgwAinGA2a0v6L9W8H3bJ4xAP2QwetEnmHu4
bPmWrL5oIDVgoQ5HQlQQcFv4xKkRFt5SR+HDzpa51G54v+E/0KozpG5pKsVXxeCc
JQOZO+fR9uKT21+j1IkhLHit/IJx9RCSggrEV8EhXU2H7FxtgiKh6s17G4DkMhXs
1zvHfkuFYR8ryVLh+VsOubfTGekvvLBys71/YymnLep2t+CYpkhfxKf4F3TJkgIu
G14TAxwT+x7/XB8ICY14O7izPb4AqW6ZGg2DY80wBgQYPj19a7l/CvEILvh6WIVB
QuOyGpMicck20kVFR+apvYsCpGKM5OKniDuAPj1dpVj6NZSnGLHcX3jl9HhjyYtK
f9XyylKu8lcMUkptTHlavvpc2bKwtqzaIAD7IHAVfSF+e/8zISMXOKvpnc3t3gZa
XxwMk3UVpI9QcVdUEVQjgP5I4KlR1yBi7nTttyFPdlk/7oea0GJMoUpYYzp2wa+9
J5O+BY+BElEODV9dMAOmCuDn/Nar0nTA
=Hlea
-----END PGP SIGNATURE-----