Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Developer Tools

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.02 14-09-2020 NCSC-2020-0645  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
14-09-2020
medium
medium
NCSC-2020-0645 [1.02] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Microsoft heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen. Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om willekeurige code uit te voeren, om verhoogde rechten te verkrijgen of voor het uitvoeren van een Denial-of-Service (DoS)-aanval.

Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden beschreven per component.

Visual Studio:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2020-0604onb.Uitvoeren van willekeurige code

ASP.NET:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2020-1597onb.Denial-of-Service

.NET Framework:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2020-1476onb.Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2020-1046onb.Uitvoeren van willekeurige code
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Fedora Microsoft Windows
Microsoft Windows 10
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2016
Microsoft Windows Server 2019
Red Hat Desktop
Red Hat Enterprise Linux
Red Hat Linux

Microsoft .NET Framework
Microsoft ASP.NET

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds [Link]

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 32. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-0604, CVE-2020-1046, CVE-2020-1476, CVE-2020-1597

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 22
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Administrator 1
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.02 14-09-2020 NCSC-2020-0645  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
14-09-2020
medium
medium
NCSC-2020-0645 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 32 om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-1597 te verhelpen in .NET Core.

  Versie 1.01 12-08-2020 NCSC-2020-0645  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
12-08-2020
medium
medium
NCSC-2020-0645 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor .NET Core.

  Versie 1.00 11-08-2020 NCSC-2020-0645  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
11-08-2020
medium
medium
NCSC-2020-0645 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.