Kwetsbaarheden verholpen in Apache HTTP server

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.05 14-09-2020 NCSC-2020-0654  
 
medium
high
Signed-PGP →  
14-09-2020
medium
high
NCSC-2020-0654 [1.05] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Apache. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Ubuntu
Debian
Fedora
Oracle Enterprise Linux
RedHat
SUSE

Apache HTTP Server

Oplossingen

Oplossingen

Debian

Debian heeft updates van apache2 beschikbaar gesteld voor Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 31 en 32. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

Fedora 31 [Link]

Fedora 32 [Link]

Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in SUSE 15. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS, 18.04 LTS en 20.04 LTS om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-11984, CVE-2020-11993, CVE-2020-1927, CVE-2020-1934, CVE-2020-9490

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 26
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.05 14-09-2020 NCSC-2020-0654  
 
medium
high
Signed-PGP →  
14-09-2020
medium
high
NCSC-2020-0654 [1.05] Signed-PGP →
Update

Update

Oracle Linux heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-9490 te verhelpen in Oracle Linux 8.

  Versie 1.04 11-09-2020 NCSC-2020-0654  
 
medium
high
Signed-PGP →  
11-09-2020
medium
high
NCSC-2020-0654 [1.04] Signed-PGP →
Update

Update

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 8 om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-9490 te verhelpen.

  Versie 1.03 04-09-2020 NCSC-2020-0654  
 
medium
high
Signed-PGP →  
04-09-2020
medium
high
NCSC-2020-0654 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 31 om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-1927, CVE-2020-1934 en CVE-2020-11984 te verhelpen.

  Versie 1.02 01-09-2020 NCSC-2020-0654  
 
medium
high
Signed-PGP →  
01-09-2020
medium
high
NCSC-2020-0654 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Fedora en Debian hebben updates beschikbaar gesteld voor Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen.

  Versie 1.01 26-08-2020 NCSC-2020-0654  
 
medium
high
Signed-PGP →  
26-08-2020
medium
high
NCSC-2020-0654 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-9490, CVE-2020-11984 en CVE-2020-11993 voor Apache HTTP server.

  Versie 1.00 14-08-2020 NCSC-2020-0654  
 
medium
high
Signed-PGP →  
14-08-2020
medium
high
NCSC-2020-0654 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.