-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in SNMP
Advisory ID   : NCSC-2020-0659
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-15861, CVE-2020-15862
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20200817
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Debian

Beschrijving
  Debian heeft kwetsbaarheden verholpen in SNMP. De kwetsbaarheden
  stellen een lokale geauthenticeerde kwaadwillende in staat verhoogde
  rechten te verkrijgen.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van net-snmp beschikbaar gesteld voor Debian
  10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2020/dsa-4746

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXzqGcE/4qUtG/lqjAQpBlQwAmESlNAesHLJhcph2gMlFcBH7mp/QFTq7
X8xeT1APYC+4Ib0MuEBJGwzBye9vCUPgyMtfJTiOmI6hGtGYfTnn7dAlPcDv1pMp
sIryHPakw5+BGVA4jsVaEjdXK+R9wB6Zta9zScEJYqCLfD6F+9+6CRpxj1HzirVB
VZZjm5n80p3E0tquZ7KSkvZgkHYTgjKHLZHVdefCIvOZs490vng7Ybr+CZi+Cj3y
PuFcBgjScmywO7Oze/5Okp9focOgX6HVPPTmpjmEfMlkloVvY+DoKAxGKzL0vvfw
MkOyz57S7sDULDozYzRXnOU+MhrMSmi04CZdgLKBX2cFf031VJUVu59mE0iYMksx
NNOaRFFR6uJ5N0cYtpduDw/ymvz3suGd9OMmyRxQtdYQrUdRhDV7E+1e0PUrOZy2
HiPw35O9ESKsVnq+1KjWYC76UCO59htl07EcNnJMgbkW0AM3kqpZ8vu/mo36Qoc2
6Xkcu/OR4dhS4aw0lPhiwkDS0hEPD4lj
=zvuI
-----END PGP SIGNATURE-----