-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in SNMP
Advisory ID   : NCSC-2020-0659
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-15861, CVE-2020-15862
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20200825
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Ubuntu
         Debian

Update
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS en 20.04 LTS om de kwetsbaarheden in SNMP te verhelpen.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Debian heeft kwetsbaarheden verholpen in SNMP. De kwetsbaarheden
  stellen een lokale geauthenticeerde kwaadwillende in staat verhoogde
  rechten te verkrijgen.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van net-snmp beschikbaar gesteld voor Debian
  10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2020/dsa-4746

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS en 20.04 LTS om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-4471-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBX0TaXk/4qUtG/lqjAQop3Av+LWReOlBrXJrGpbBf91nZUeFSYYWp1++Q
3r3Iy7QsU8SMWFg10Pygd123HKImrUpit2HP3vy8C54+G80IOi3nOgPfHRJVPgQT
RnKC17oaF2tnXguxDjxpJ4GLu/xdirYUtz6KuPTWPu7ms/CSvLoz5nVWBupxIdyV
nYtWqL+3PWQqZQuF/+fj5d7JHOQbZWlvWb7i1XXSnoT4+0Cgl8RqzGr/OyEc70sL
sNZDiOlE3KUGa9s+23HAPQv0ha+cafpcndQcVG74zQnrMQhZ6zDzIkdjEASzIaRD
z7e/vXKnNL+4K2MY3HicsjVCWmfItXQz875o8x3joiLztKY2jJafcTSIk9TBwwLr
vYwdFg2VMrKx9eKUSMHV7Uafk53uzxhDaLyqAMQy/e7Ru31hayU7bRZtoQ8IBami
KXVTIbt4gzJcPyPNuCh9KVPxRxMueY4itGEbRO/Ildd5SzTI4C8QRGn2gT8AzfuR
U7jsVf3b3bmFweo2snXHmFp811slVLpq
=hL7W
-----END PGP SIGNATURE-----