-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.03 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in SNMP
Advisory ID   : NCSC-2020-0659
Versie     : 1.03
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-15861, CVE-2020-15862
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20201119
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Ubuntu
         Debian
         Oracle Enterprise Linux
         RedHat

Update
  Oracle heeft updates uitgebracht voor Oracle Linux 6 om de
  kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-15862 te verhelpen in SNMP. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Debian heeft kwetsbaarheden verholpen in SNMP. De kwetsbaarheden
  stellen een lokale geauthenticeerde kwaadwillende in staat verhoogde
  rechten te verkrijgen.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van net-snmp beschikbaar gesteld voor Debian
  10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2020/dsa-4746

  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 6. U kunt
  deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2020-5129.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2020:5129

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS en 20.04 LTS om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-4471-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBX7ZRD0/4qUtG/lqjAQomagv9Guak415EjFGvF0aGq7O7ed6dsXzivX2H
QlC3pLFL0xLFkNhg1AvAmgpFCaVgCVczF+y0+TQEtS6/lQlLYGAIOALYNL8tR5v0
jR00zzhwzOUr43eOGj7xnoz+QwvWw7dIe6O/B3zueTV9So2al633YOh+WwpBBEXn
IDULImsL7Dvd04/65Vk7GhyGhcFe5AG/U0M/1H9nNCMfVNlgNDSAMkT5+E+P3Qpy
rNas7ONzXsLtGxEuOn8l2YIfrRDUr6KnmWhZXQBWJSbzqMJlseZk53/JVfVtoz1G
4VezWYy4HpE68Iqj6xg2B5ztL4Y781PJB6+sfMXXCGY3GU83hqGHrMZnchEf8gME
I0InhyWmvYmA6KHS10DIC4y54ZeM0DCuf5KjRO8FXwB5FBHR+RRQyaXmDwLDnZyo
imPCOHMASRrul5QPRyaWVUmGToBoz6/uI6jcuL3qKxf9qsVTXydWyyDBHKMEpkNh
UWaKxVqp/dueZ1K2U6FeOB7vRArd/M+0
=zQ/l
-----END PGP SIGNATURE-----