-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.05 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in SNMP
Advisory ID   : NCSC-2020-0659
Versie     : 1.05
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-15861, CVE-2020-15862
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20201216
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Ubuntu
         Debian
         Oracle Enterprise Linux
         Red Hat

Update
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor SNMP. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Debian heeft kwetsbaarheden verholpen in SNMP. De kwetsbaarheden
  stellen een lokale geauthenticeerde kwaadwillende in staat verhoogde
  rechten te verkrijgen.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van net-snmp beschikbaar gesteld voor Debian
  10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2020/dsa-4746

  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Enterprice
  Linux 6 en 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:

  Oracle Enterprice Linux 6:
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2020-5129.html

  Oracle Enterprice Linux 7:
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2020-5350.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6 & 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:

  Red Hat Enterprise Linux 6:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2020:5129

  Red Hat Enterprise Linux 8:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2020:5480

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS en 20.04 LTS om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-4471-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBX9ngO0/4qUtG/lqjAQqChAv/bE1fzrJZQ2Y+Vy1FpreUK6AsRK8L4Cc8
UxvoI1SNko0V3NYfrkgIi4u4JdMgJ7qsZ0baUBjEULefA1KV2O85jaehTfDgDIDL
x/juKcbNb4Grt0Fm46AgKQ5/4KNyCdnFlzr8gL4DE5qY4KAXEJt36DzmxPehwAJg
um5RdbGm+f2yNMcG2ymX8kvcAkr/sasvgBVAJlYHH1bUI0IdUMeW3giTedsBd+o7
WaTkxyw4z7ebTBdw9woxTumM9bP3XlC/1AbzYbwtQn2xJiwFhC2n94CYNZvafBry
NQRJ9nVo5XWn19SjJ46/foxs9eH783LbTLMex4CS0bKUhSscNUDHvu4PbhLfaqoF
XEC0p8CjS7/z/rca6wcqk7Ma2M65b814RDvCDp0tItM95eOFsfuJZLCsZ34lJXlz
iHMzjLBC83m4BYcFN0+stJ4Oc95PrZFMi9FzKEdnzUq1oauChhYdijMA/B3PuhV9
7Zwlawg+YLThchIv7i2sbZsbbpQBFlzy
=RG/A
-----END PGP SIGNATURE-----