-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.06 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in SNMP
Advisory ID   : NCSC-2020-0659
Versie     : 1.06
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-15861, CVE-2020-15862
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20210203
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Ubuntu
         Debian
         Oracle Enterprise Linux
         Red Hat

Update
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor SNMP op Red Hat
  Enterprise Linux 7. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer
  informatie.

Beschrijving
  Debian heeft kwetsbaarheden verholpen in SNMP. De kwetsbaarheden
  stellen een lokale geauthenticeerde kwaadwillende in staat verhoogde
  rechten te verkrijgen.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van net-snmp beschikbaar gesteld voor Debian
  10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2020/dsa-4746

  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Enterprice
  Linux 6 en 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:

  Oracle Enterprice Linux 6:
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2020-5129.html

  Oracle Enterprice Linux 7:
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2020-5350.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6, 7 en 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:

  Red Hat Enterprise Linux 6:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2020:5129

  Red Hat Enterprise Linux 7:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2021:0358

  Red Hat Enterprise Linux 8:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2020:5480

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS en 20.04 LTS om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-4471-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYBqVOOEs56R4sCd0AQpGzQv8CzJJ9NvihuhH0MlEz5Geg9aIdlbB8Fxg
v1H5iIT47tWJG8LY4g24yNPQURUrMtuGNCvARHwCBfqyH4EXGX2NYw6Mi4jWMP00
FUjWuP7vyKNogv65wmCe9yZbN9TvUeWJRvxEoCLgkQaUUmywIVK1hbQtXMy2RfGt
uXIxdGqRCcce7gy6i9slPX8XaajSB+U4u9gN4SFs0XZvkbvXeLLfEWt8t10AkZvi
K9ywo4E2KAd9+ibwUlZcnk4tWiccUasp1/45E+qOVfsWegXT4d8GZmnDwYa7a4/q
nXOTwWSgxmFXCUTCNTagaNOkCa0KotgY3NhZCnd2vvcS9KYv3a66vEaoSQZmXtKL
QD2AHS7A5g4N+W12D7ZDGIsp96ho3Vew746wSwhoiPgFfdtEZ0rMsrjgzwvblfcu
mpxu4pSc9Eadm/6qOK0iVnsji6hjlAygj5ZAgWX+ulH8SkSJ3gqdOFEOUPy8IZQt
QC6usSdz4i4umUfUGMt0sVInCIXJL/0b
=awV9
-----END PGP SIGNATURE-----