-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.08 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in SNMP
Advisory ID   : NCSC-2020-0659
Versie     : 1.08
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-15861, CVE-2020-15862
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20220112
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Debian
         OpenSUSE
         Oracle Enterprise Linux
         Red Hat Enterprise Linux
         SUSE Linux Enterprise
         Ubuntu

Update
  OpenSUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in Leap 15.3. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Debian heeft kwetsbaarheden verholpen in SNMP. De kwetsbaarheden
  stellen een lokale geauthenticeerde kwaadwillende in staat verhoogde
  rechten te verkrijgen.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van net-snmp beschikbaar gesteld voor Debian
  10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2020/dsa-4746

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.3. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /2OQK3YBZP7LLGFOZF2RYGZC5GDDRHRI6/

  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Enterprice
  Linux 6 en 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:

  Oracle Enterprice Linux 6:
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2020-5129.html

  Oracle Enterprice Linux 7:
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2020-5350.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6, 7 en 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:

  Red Hat Enterprise Linux 6:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2020:5129

  Red Hat Enterprise Linux 7:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2021:0358

  Red Hat Enterprise Linux 8:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2020:5480

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid met
  kenmerk CVE-2020-15862 te verhelpen in SUSE 12. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U
  kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server
  (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

  https://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2022-January
   /009966.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS en 20.04 LTS om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-4471-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYd7Ny+Es56R4sCd0AQpbNAv9EaRmWYSKnJNyo72+NtJafw8k0GLpRqTr
Yn8LjkXVYwOEDwM/vFo7Pf+YK8jF7u+pLPHsqL2gqwLhLSBNxsfXDYXDxoGoMctF
zTSHuZpg335g3975sb6GvjIeARvUt2wLZytrFJop0WYk4en5eyaSYu8jvktZcm0x
nNZVwX4WMQNtuNyRBs5wdq9zHUqYUyntt33L/otEvl3RtNdgXxO9VcnqRuDj2ZV7
GCxzaMVyW9HullvaeZA98loB4GfrPXPdfBjCWzBzMMmpVvNcj3mJn6g/JvN0rLqU
oOqFNtcGo4SIfBd7D00ViLs5wp6fs0EcvdEtilQvxkcXw4JhiN+x399gMj6W4fCf
R6qqlZA3zbAmSXyP738wwSO7JkcJt2EKGhNbqNQy7y2EsugFweXVLOEK3/Tnnvl1
a5I2kjSGFCV8E3z9zPFk2nyJ2Wb1bA+zODhNb4x++5R2tSaffJSumc4jNRm7ISNr
wJYAmR1OLJt0pT+ZADlc5k3U/Pgkf49K
=kYqP
-----END PGP SIGNATURE-----