Kwetsbaarheden verholpen in Google Chrome en Chromium

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.02 11-09-2020 NCSC-2020-0678  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
11-09-2020
medium
medium
NCSC-2020-0678 [1.02] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Omschrijving

Omschrijving

Google heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in Chrome. Er is weinig inhoudelijke informatie publiekelijk beschikbaar gesteld. Van een aantal kwetsbaarheden zijn (nog) geen CVE-ID's bekend gesteld. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken voor het omzeilen van beveiligingsmaatregelen en mogelijk een Denial-of-Service te veroorzaken of willekeurige code uit te voeren met de rechten van de gebruiker.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Google Chrome
Microsoft Edge

Oplossingen

Oplossingen

Google Chrome

Google heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Chrome 85.0.4183.83. Voor meer informatie, zie [Link]

Microsoft Edge Chromium-based

Microsoft heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Edge Chromium-based 85.0.564.51. Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-6492, CVE-2020-6558, CVE-2020-6559, CVE-2020-6560, CVE-2020-6561, CVE-2020-6562, CVE-2020-6563, CVE-2020-6564, CVE-2020-6565, CVE-2020-6566, CVE-2020-6567, CVE-2020-6568, CVE-2020-6569, CVE-2020-6570, CVE-2020-6571

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 27
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.02 11-09-2020 NCSC-2020-0678  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
11-09-2020
medium
medium
NCSC-2020-0678 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Microsoft heeft additionele informatie vrijgegeven omtrent de laatste update van Edge (Chromium based). In deze update worden aanvullende niet nader omschreven kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-6574, CVE-2020-6575, CVE-2020-6576 en CVE-2020-15959 verholpen. Deze kwetsbaarheden bevinden zich niet in de basiscode van Chromium, maar specifiek in de Edge versie. Microsoft geeft aan deze kwetsbaarheden het dreigingsniveau HIGH mee. De inschaling van dit beveiligingsadvies wijzigt hierdoor niet.

  Versie 1.01 01-09-2020 NCSC-2020-0678  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
01-09-2020
medium
medium
NCSC-2020-0678 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Microsoft heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen Edge Chromium-based. De kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-6492 en CVE-2020-6565 worden hiermee vooralsnog niet verholpen.

  Versie 1.00 27-08-2020 NCSC-2020-0678  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
27-08-2020
medium
medium
NCSC-2020-0678 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.