Kwetsbaarheid verholpen in Cisco IOS XR

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 01-09-2020 NCSC-2020-0680  
 
high
high
Signed-PGP →  
01-09-2020
high
high
NCSC-2020-0680 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
Omschrijving

Omschrijving

Cisco heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in de Distance Vector Multicast Routing Protocol-functionaliteit (DVMRP) in IOS XR. De kwetsbaarheden stellen een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand in staat een Denial-of-Service te veroorzaken op het kwetsbare apparaat. Hiertoe dient de kwaadwillende malafide IGMP-verkeer naar het apparaat te versturen.

Alleen apparaten die gebruik maken van IOS XR en waarop multicast routing is ingeschakeld, zijn kwetsbaar. Cisco heeft mitigerende maatregelen en Indicators of Compromise (IoCs) ter beschikking gesteld.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Cisco IOS XR

Oplossingen

Oplossingen

Cisco stelt op korte termijn software-updates beschikbaar om de kwetsbaarheid te verhelpen. Voor meer informatie over de mitigerende maatregelen en IoCs, alsmede mogelijke software-updates, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-3566, CVE-2020-3569

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 29
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.01 01-09-2020 NCSC-2020-0680  
 
high
high
Signed-PGP →  
01-09-2020
high
high
NCSC-2020-0680 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Cisco heeft een nieuwe kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-3569 aan de oorspronkelijke advisory toegevoegd. Daarnaast heeft Cisco wijzigingen doorgevoerd aan de lijst met mitigerende maatregelen. Het uitzetten van IGMP-routing bleek geen effectieve maatregel en is uit de lijst verwijderd.

Tevens geeft Cisco aan dat beperkt pogingen zijn waargenomen om de kwetsbaarheden te misbruiken. Voor zover bekend zijn nog geen software-updates beschikbaar gesteld die de kwetsbaarheden verhelpen. De inschaling van dit beveiligingsadvies is gewijzigd naar HIGH/HIGH.

  Versie 1.00 31-08-2020 NCSC-2020-0680  
 
medium
high
Signed-PGP →  
31-08-2020
medium
high
NCSC-2020-0680 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.