-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : WIBU CodeMeter kwetsbaarheden ontdekt in diverse
         Siemens producten
Advisory ID   : NCSC-2020-0705
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-14509, CVE-2020-14513, CVE-2020-14515,
         CVE-2020-14517, CVE-2020-14519, CVE-2020-16233
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20201013
Toepassing   : Siemens Simatic
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  Siemens heeft de oorspronkelijke advisory bijgewerkt en updates
  uitgebracht om de kwetsbaarheden in SIMATIC WinCC OA volledig te
  verhelpen. Deze toevoeging brengt geen verandering van inschaling
  teweeg. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  WIBU systems heeft een aantal kwetsbaarheden gepubliceerd, welke een
  ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand in staat stelt om
  Licentiebestanden te manipuleren, willekeurige code uit te voeren
  met rechten van de applicatie of een Denial-of-Service te
  veroorzaken. WIBU geeft de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-14509
  een CVSS score van 10.0, de hoogste score.

  Siemens levert diverse producten die gebruik maken van het
  licentiesysteem van WIBU en daarmee kwetsbaar zijn voor de
  bovengenoemde aanvalsmogelijkheden.

  Om de kwetsbaarheden te misbruiken dient de kwaadwillende toegang te
  hebben tot het productienetwerk. Het is goed gebruik een dergelijk
  netwerk niet publiek toegankelijk te hebben.

Mogelijke oplossingen
  Siemens heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in WIBU CodeMeter voor een aantal producten. Siemens werkt nog aan
  oplossingen voor alle kwetsbare producten, maar heeft mitigerende
  maatregelen gepubliceerd voor die systemen waarvoor een update (nog)
  niet beschikbaar is. Voor meer informatie, zie:

  https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-455843.pdf

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBX4Wmok/4qUtG/lqjAQqdNgv/WvItimA0tmS4FfY246WlNH7t/GSoY+n+
0AYUTTOZ3LaHlMKogfbDlX1bS1P8qsHk09NgbzLMAYS+MsMyvgexrdoFd1BiCANa
aShINkuH7SOfEOOCCtdcbZ92WtljKyoQPgIdaxBesXclB++iO4mei7bhm+wsHmR1
rOWRqvmyirc29CZXUXpNYLD9fpNEDblerPovIIHbKEKQ+atmvZ/uDghthxdxxJTy
+c9D8vzJIiSgo2ptNWyee7DQNZKg06FI3YuFriGjiz3WuE+H+HCyxVHtIPTG5oyQ
sgDFGmR1CoME6pXejpTw79bkYbCaLKVM0cZFkXEQoS4QXZei4DP25bk73QrquOFa
NWU9yU/x7yjsFBonQChdApgMw1eilM1rtvf4WGLKBN4AGqXVqxWfh+p7ulyp3fwM
YpsbBxlTrqNBGHSV4dzdiSMnQ4gEGEwyEcp4NImgo4GD8ffalWKDMX0cz+SW9QbV
8G3qNcFX1V9IdUZI9Vru4JDQqhSrOTyh
=AWGn
-----END PGP SIGNATURE-----