Ernstige kwetsbaarheid verholpen in Microsoft Exchange

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 11-09-2020 NCSC-2020-0715  
 
high
high
Signed-PGP →  
11-09-2020
high
high
NCSC-2020-0715 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Omschrijving

Omschrijving

Er bevindt zich een ernstige kwetsbaarheid in Microsoft Exchange Server. De kwetsbaarheid ontstaat door een onjuiste afhandeling van objecten in het geheugen. Bij succesvol misbruik van deze kwetsbaarheid stelt het een geauthenticeerde kwaadwillende op afstand in staat om willekeurige code uit te voeren met SYSTEM-rechten. Een voorwaarde voor misbruik is het versturen van een malafide XML via een beheerdersinterface naar een kwetsbare Microsoft Exchange Server.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Microsoft Windows

Microsoft Exchange Server

2016 2019

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-16875

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 29
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Administrator 1
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.01 11-09-2020 NCSC-2020-0715  
 
high
high
Signed-PGP →  
11-09-2020
high
high
NCSC-2020-0715 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Microsoft heeft de tekst van de advisory op hun website aangepast waaruit blijkt dat een geauthenticeerde kwaadwillende de kwetsbaarheid enkel kan misbruiken mits deze in een specifieke Exchange rol is geplaatst.

Daarnaast heeft de melder van de kwetsbaarheid meerdere proof-of-concept's (PoC) online geplaatst. Daaruit blijkt dat een gebruiker met toegang tot deze rol, namelijk de 'Compliance Management' rol, de mogelijkheid heeft om een nieuwe DLP policy aan te maken middels een XML template via een HTTP(s) interface of via Powershell. Door het versturen van een malafide XML kan een kwaadwillende hiermee op afstand willekeurige code uitvoeren.

De inschaling van dit beveiligingsadvies blijft onverminderd HIGH/HIGH.

  Versie 1.00 08-09-2020 NCSC-2020-0715  
 
high
high
Signed-PGP →  
08-09-2020
high
high
NCSC-2020-0715 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.