-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Ernstige kwetsbaarheid verholpen in Microsoft
         Exchange
Advisory ID   : NCSC-2020-0715
Versie     : 1.00
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2020-16875
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20200908
Toepassing   : Microsoft Exchange Server
Versie(s)    : 2016
         2019
Platform(s)   : Microsoft Windows

Beschrijving
  Er bevindt zich een ernstige kwetsbaarheid in Microsoft Exchange
  Server. De kwetsbaarheid ontstaat door een onjuiste afhandeling van
  objecten in het geheugen. Bij succesvol misbruik van deze
  kwetsbaarheid stelt het een niet-geauthenticeerde kwaadwillende op
  afstand in staat om willekeurige code uit te voeren met
  SYSTEM-rechten. Een voorwaarde voor misbruik is het versturen van
  een malafide email naar een kwetsbare Microsoft Exchange Server.

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBX1fAu0/4qUtG/lqjAQr31QwAp57tYHuUlMzU6gHF/4rLfr4ZizZqbxol
C1Ch1q25sJ1IxoObjwYLZRiiJ9DfeSrKrqHzknhU0Lbbx9lftS+f+VDDN0XRf5yi
melpJWDUwvH05m4u8DY3Pe5kDa6btKexr8X3N6HTkL/YPTnUzgVX9GK5HFJhRShy
+TIyb+X27PBJonNm4U3TWzTTZWu80k1dyfKAnGH+dEG1pHITROKCQAbBiR+HLvec
EFBcIHHxQefVGW5H2sqPqrwEcZVlKTpTDPLwjsedVzyWc4It/ptbRh1TFYi9WS3J
rvkTJ6PmPi4d+A7t0H6cEl+F+grTipRybKRzXxjb7WWAklpBLcPoJIzLcDcKUzGF
NDHZJ0emnoyIeFWSCAYT75hF3JkgWxSjLu3iQX41d0Y6SDpVKjKZHFncl4xkqghf
hWpsCRO4ihHu0LsGsSg1dD8l1PQL5TE+UK6h9WSwsxGnYZPVivYf45D5AfrwJvgw
DowvskTVMzXKhJbu1Uy2oCdHBpUBLq8C
=ezLu
-----END PGP SIGNATURE-----