-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Ernstige kwetsbaarheid verholpen in Microsoft
         Exchange
Advisory ID   : NCSC-2020-0715
Versie     : 1.01
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2020-16875
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20200911
Toepassing   : Microsoft Exchange Server
Versie(s)    : 2016
         2019
Platform(s)   : Microsoft Windows

Update
  Microsoft heeft de tekst van de advisory op hun website aangepast
  waaruit blijkt dat een geauthenticeerde kwaadwillende de
  kwetsbaarheid enkel kan misbruiken mits deze in een specifieke
  Exchange rol is geplaatst.

  Daarnaast heeft de melder van de kwetsbaarheid meerdere
  proof-of-concept's (PoC) online geplaatst. Daaruit blijkt dat een
  gebruiker met toegang tot deze rol, namelijk de 'Compliance
  Management' rol, de mogelijkheid heeft om een nieuwe DLP policy aan
  te maken middels een XML template via een HTTP(s) interface of via
  Powershell. Door het versturen van een malafide XML kan een
  kwaadwillende hiermee op afstand willekeurige code uitvoeren.

  De inschaling van dit beveiligingsadvies blijft onverminderd
  HIGH/HIGH.

Beschrijving
  Er bevindt zich een ernstige kwetsbaarheid in Microsoft Exchange
  Server. De kwetsbaarheid ontstaat door een onjuiste afhandeling van
  objecten in het geheugen. Bij succesvol misbruik van deze
  kwetsbaarheid stelt het een geauthenticeerde kwaadwillende op
  afstand in staat om willekeurige code uit te voeren met
  SYSTEM-rechten. Een voorwaarde voor misbruik is het versturen van
  een malafide XML via een beheerdersinterface naar een kwetsbare
  Microsoft Exchange Server.

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory
   /CVE-2020-16875

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBX1sjbk/4qUtG/lqjAQrlqAv/YW+3DrC3mRVYSeFOPQQrZ712ZgInB4lO
qkRVDDbl4d9P/712XamKO1+mpTTofNxaadab/PKY5S5o4eFQ4LUiZEJENgARpjYG
v1zPVC9qoE6wBi1P/dYwpKMdwYFm5I3iQhb4pA2AUt++2LTUW6hkXZLFQo1P7Syv
Gas4Atf89BLCnrPqIiBXXyq/JM6toX7RxGWHdtW+79tc+o0dtPDPiZDSweSTtH2h
pHRylvK2zbXOkZaPMuOC06xP3cuOSxxuWoBnfE2ivRVTTVdLjcD76uFVB/nFdlR+
SKWLC6EuE0CCtN6TsMewKyt7NvPqAWtgRIbbznnlw7twwfcE2EtL9lv+scBBJCOz
Ed05FwgXdlsUgldUap1Wnl5V85Mo1qqMwcHxAgCSEnZw0Jzo3KVndVNFAikkTsrD
DnFZkYhD0lV3KAzXpTOw3lMliLZV5MyDUVX9VqodiHdmCS/C0BICREVLN/femJpS
Ii8+rOQcr4zp6cHsrVOQy4AerI7FZq8c
=CrCd
-----END PGP SIGNATURE-----