Kwetsbaarheid verholpen in Samba

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.06 vandaag NCSC-2020-0742  
 
high
medium
Signed-PGP →  
vandaag
high
medium
NCSC-2020-0742 [1.06] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Omzeilen van authenticatie
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Omschrijving

Omschrijving

Er is een kwetsbaarheid verholpen in Samba. De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende mogelijk in staat om domein administrator rechten te verkrijgen. De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-1472 in Samba dient in dat geval in combinatie met een kwetsbare Microsoft domain controller te worden uitgebuit.

Voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-1472 heeft het NCSC op 15-09-2020 een High/High beveiligingsadvies voor Microsoft Windows gepubliceerd. Zie NCSC-2020-0644 voor meer informatie over Microsoft security updates.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Ubuntu
FreeBSD
OpenSUSE
SUSE

QNAP
Samba Server

Oplossingen

Oplossingen

FreeBSD

FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in Samba. Meer informatie over deze updates [Link]

openSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:

openSUSE leap 15.1 [Link]

openSUSE leap 15.2 [Link]

QNAP

QNAP heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in SUSE 15. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS, 16.04 LTS, 18.04 LTS en 20.04 LTS om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

Ubuntu 20.04 LTS [Link]

Ubuntu 16.04 LTS en 18.04 LTS [Link]

Ubuntu 14.04 LTS [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-1472

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 31
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Exploit beschikbaar 6
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.06 vandaag NCSC-2020-0742  
 
high
medium
Signed-PGP →  
vandaag
high
medium
NCSC-2020-0742 [1.06] Signed-PGP →
Update

Update

QNAP heeft updates beschikbaar gesteld.

  Versie 1.05 01-10-2020 NCSC-2020-0742  
 
high
medium
Signed-PGP →  
01-10-2020
high
medium
NCSC-2020-0742 [1.05] Signed-PGP →
Update

Update

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Samba.

  Versie 1.04 29-09-2020 NCSC-2020-0742  
 
high
medium
Signed-PGP →  
29-09-2020
high
medium
NCSC-2020-0742 [1.04] Signed-PGP →
Update

Update

openSUSE Heeft updates beschikbaar gesteld voor Samba.

  Versie 1.03 24-09-2020 NCSC-2020-0742  
 
high
medium
Signed-PGP →  
24-09-2020
high
medium
NCSC-2020-0742 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor openSUSE Leap 15.1 om de kwetsbaarheid in Samba te verhelpen.

  Versie 1.02 24-09-2020 NCSC-2020-0742  
 
high
medium
Signed-PGP →  
24-09-2020
high
medium
NCSC-2020-0742 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor Samba.

  Versie 1.01 21-09-2020 NCSC-2020-0742  
 
high
medium
Signed-PGP →  
21-09-2020
high
medium
NCSC-2020-0742 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid in Samba te verhelpen.

  Versie 1.00 18-09-2020 NCSC-2020-0742  
 
high
medium
Signed-PGP →  
18-09-2020
high
medium
NCSC-2020-0742 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.