Kwetsbaarheden verholpen in Xen

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.03 08-10-2020 NCSC-2020-0757  
 
low
high
Signed-PGP →  
08-10-2020
low
high
NCSC-2020-0757 [1.03] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Toegang tot systeemgegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

De ontwikkelaars van Xen hebben kwetsbaarheden verholpen in de hypervisor. De meeste kwetsbaarheden maken het mogelijk voor een lokale kwaadwillende een Denial-of-Service te veroorzaken voor het guest-systeem of de hypervisor.

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-25595 stelt een lokale kwaadwillende vanuit een guest-systeem in staat een Denial-of-Service te veroorzaken op de hypervisor met mogelijk het verkrijgen van verhoogde rechten en systeeminformatie tot gevolg. Voor het uitbuiten van deze kwetsbaarheid moet de PCI-passtrough functionaliteit staan ingeschakeld en moet de kwaadwillende kennis hebben over in de hardware aanwezige PCI-apparatuur met backdoors.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Fedora

Citrix XenServer
Xen Hypervisor

Oplossingen

Oplossingen

Xen heeft patches uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

CVE-2020-25595 [Link]

CVE-2020-25596 [Link]

CVE-2020-25597 [Link]

CVE-2020-25599 [Link]

CVE-2020-25600 [Link]

CVE-2020-25601 [Link]

CVE-2020-25603 [Link]

CVE-2020-25604 [Link]

Citrix

Citrix heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 31 en 32. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

Fedora 31 [Link]

Fedora 32 [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-25595, CVE-2020-25596, CVE-2020-25597, CVE-2020-25599, CVE-2020-25600, CVE-2020-25601, CVE-2020-25602, CVE-2020-25603, CVE-2020-25604

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

low
∑ = 16
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Nee 1
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Fysiek 1
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Systeem-informatie
medium
  Versie 1.03 08-10-2020 NCSC-2020-0757  
 
low
high
Signed-PGP →  
08-10-2020
low
high
NCSC-2020-0757 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 31. Hiermee wordt tevens de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-25598 verholpen.

In de voorgaande versie van deze advisory is per abuis een referentie naar de verkeerde Fedora-advisory opgenomen. De referentie is in deze nieuwe versie gecorrigeerd.

  Versie 1.02 01-10-2020 NCSC-2020-0757  
 
low
high
Signed-PGP →  
01-10-2020
low
high
NCSC-2020-0757 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Xen.

  Versie 1.01 24-09-2020 NCSC-2020-0757  
 
low
high
Signed-PGP →  
24-09-2020
low
high
NCSC-2020-0757 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Citrix heeft updates beschikbaar gesteld voor Citrix Hypervisor.

Het Citrix beveiligingsadvies voegt de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-25596, CVE-2020-25597, CVE-2020-25599, CVE-2020-25600, CVE-2020-25601, CVE-2020-25602 en CVE-2020-25603 toe aan dit beveiligingsadvies.

  Versie 1.00 23-09-2020 NCSC-2020-0757  
 
low
high
Signed-PGP →  
23-09-2020
low
high
NCSC-2020-0757 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.