Kwetsbaarheden verholpen in SAP

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 13-10-2020 NCSC-2020-0805  
 
medium
high
Signed-PGP →  
13-10-2020
medium
high
NCSC-2020-0805 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

 • Cross-Site Scripting (XSS)
 • Omzeilen van authenticatie
 • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
 • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
 • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
 • Toegang tot gevoelige gegevens
 • Toegang tot systeemgegevens
 • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in diverse SAP-producten. SAP heeft twee van deze kwetsbaarheden aangemerkt als urgent.

De eerste van deze twee kwetsbaarheden bevindt zich in SAP Solution Manager en heeft een CVSS-score van 10.0 (CVE-2020-6364). Een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand kan deze kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om commando's te injecteren in het onderliggende besturingssysteem. De tweede kritieke kwetsbaarheid heeft een CVSS-score van 9.8 (geen CVE beschikbaar) en betreft een set kwetsbaarheden in de Chromium-browser van SAP Business Client. Deze kwetsbaarheden zijn in de security-updates van april j.l. reeds verholpen, maar SAP heeft de beschrijving van deze updates bijgewerkt.

Een kwaadwillende, al dan niet op afstand, kan bovenstaande en de overige kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

 • Cross-Site Scripting (XSS)
 • Omzeilen van authenticatie
 • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
 • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
 • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
 • Toegang tot gevoelige gegevens
 • Toegang tot systeemgegevens
 • Verhoogde gebruikersrechten

SAP heeft weinig inhoudelijke informatie over de kwetsbaarheden publiekelijk beschikbaar gesteld.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

SAP
SAP BI-JAVA-SBD (Business Intelligence frontend)
SAP Business Objects
SAP Business Objects Information platform services (IPS) SAP Client SAP Enterprise Portal SAP Landscape Virtualization Management (LVM) SAP Netweaver SAP Solution manager (SM)

Oplossingen

Oplossingen

SAP heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-6236, CVE-2020-6237, CVE-2020-6272, CVE-2020-6296, CVE-2020-6301, CVE-2020-6308, CVE-2020-6309, CVE-2020-6315, CVE-2020-6319, CVE-2020-6323, CVE-2020-6362, CVE-2020-6363, CVE-2020-6364, CVE-2020-6365, CVE-2020-6366, CVE-2020-6367, CVE-2020-6368, CVE-2020-6369, CVE-2020-6370, CVE-2020-6371, CVE-2020-6372, CVE-2020-6373, CVE-2020-6374, CVE-2020-6375, CVE-2020-6376

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 23
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.00 13-10-2020 NCSC-2020-0805  
 
medium
high
Signed-PGP →  
13-10-2020
medium
high
NCSC-2020-0805 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.