Kwetsbaarheden verholpen in Siemens Ruggedcom en Scalance

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 13-10-2020 NCSC-2020-0806  
 
high
medium
Signed-PGP →  
13-10-2020
high
medium
NCSC-2020-0806 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Omschrijving

Omschrijving

Siemens heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in diverse Ruggedcom- en Scalance-producten. Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service van dnsmasq te veroorzaken of willekeurige code te uitvoeren. Hiertoe dient malafide netwerkverkeer naar het kwetsbare systeem te worden verstuurd.

In 2017 en 2019 heeft Siemens reeds patches uitgebracht om de kwetsbaarheden in een aantal systemen te verhelpen. Op 13 oktober 2020 zijn de volgende nieuwe systemen aan de oorspronkelijke advisories toegevoegd:

  • RUGGEDCOM RM1224
  • SIMATIC MV500
  • SCALANCE W1750D

Voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2017-14491 is publieke proof-of-concept-code beschikbaar.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Siemens Ruggedcom
Siemens Scalance

Oplossingen

Oplossingen

Siemens heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie, zie:

CVE-2017-13704, CVE-2017-14491, CVE-2017-14495 en CVE-2017-14496 [Link]

CVE-2019-8460, CVE-2019-11477, CVE-2019-11478 en CVE-2019-11479 [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2017-13704, CVE-2017-14491, CVE-2017-14495, CVE-2017-14496, CVE-2019-11477, CVE-2019-11478, CVE-2019-11479, CVE-2019-8460

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 28
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.00 13-10-2020 NCSC-2020-0806  
 
high
medium
Signed-PGP →  
13-10-2020
high
medium
NCSC-2020-0806 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.