Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 15-10-2020 NCSC-2020-0811  
 
high
high
Signed-PGP →  
15-10-2020
high
high
NCSC-2020-0811 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Microsoft verhelpt meerdere kwetsbaarheden in Windows. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om willekeurige code uit te voeren, om verhoogde rechten te verkrijgen, om toegang tot gevoelige gegevens te verkrijgen, om een Denial-of-Service-aanval uit te voeren of voor het omzeilen van een beveiligingsmaatregel.

De kwetsbaarheid met de hoogste CVSS waarde, CVE-2020-16898, ook wel "Bad Neighbor" genoemd, betreft het uitvoeren van willekeurige code op afstand via de TCP/IP stack. Via malafide ICMPv6 Router Advertisement pakketten kan mogelijk willekeurige code worden uitgevoerd of een DoS aanval worden uitgevoerd op een systeem. Het uitvoeren van een DoS aanval is daarbij vrij triviaal. Deze kwetsbaarheid zit in Windows 10 of Windows server vanaf versie 1709.

Daarnaast zitten er twee kwetsbaarheden in Windows die mogelijk ertoe kunnen leiden dat in een Hyper-V omgeving willekeurige code uitgevoerd kan worden of verhoogde rechten verkregen kunnen worden en zit er in de Graphics Device Interface (GDI) een kwetsbarheid die mogelijk kan leiden tot het uitvoeren van willekeurige code. Deze kwetsbaarheden zijn alledrie ingechaald op CVSS 8,8.

Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden beschreven per component.

Windows RDP:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2020-168967,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2020-169277,50Denial-of-Service

Windows Kernel:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2020-168895,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2020-168927,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2020-10477,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2020-169106,20Omzeilen van beveiligingsmaatregel
CVE-2020-169137,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Installer:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2020-169027,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows COM:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2020-169167,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Group Policy:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2020-169397,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Microsoft Graphics Component:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2020-169237,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2020-11677,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2020-169118,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2020-169145,50Toegang tot gevoelige gegevens

Windows Error Reporting:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2020-169056,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Microsoft Windows Codecs Library:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2020-169677,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2020-169687,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows Hyper-V:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2020-168918,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2020-168947,70Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2020-12437,80Denial-of-Service

Microsoft Windows:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2020-168767,10Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2020-168777,10Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2020-168957,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2020-168975,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2020-169195,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2020-169207,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2020-169215,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2020-169225,30Voordoen als andere gebruiker
CVE-2020-169247,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2020-169357,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2020-169767,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2020-07647,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2020-10808,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2020-168857,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2020-168877,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2020-168989,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2020-168997,50Denial-of-Service
CVE-2020-169007,00Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2020-169015,00Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2020-169077,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2020-169087,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2020-169097,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2020-169127,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2020-169367,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2020-169407,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2020-169727,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2020-169737,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2020-169747,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2020-169757,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2020-169807,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Microsoft NTFS:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2020-169385,50Toegang tot gevoelige gegevens

Windows Secure Kernel Mode:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2020-168907,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Media Player:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2020-169157,80Uitvoeren van willekeurige code
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Microsoft Windows
Microsoft Windows 10
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2016
Microsoft Windows Server 2019

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds [Link]

Mitigatie

Voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-16898 is een mitigerende maatregel beschikbaar. Met het volgende powershell commando wordt ICMPv6 RDNSS uitgeschakeld (vereist geen herstart):

netsh int ipv6 set int *INTERFACENUMBER* rabaseddnsconfig=disable

Monitoring

Voor de kwetsbaarheden met de kenmerken CVE-2020-16898 en CVE-2020-16899 zijn monitoring regels in de vorm van LUA scripts beschikbaar om misbruikt te kunnen detecteren. Meer informatie hierover is te vinden op [Link] [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-0764, CVE-2020-1047, CVE-2020-1080, CVE-2020-1167, CVE-2020-1243, CVE-2020-16876, CVE-2020-16877, CVE-2020-16885, CVE-2020-16887, CVE-2020-16889, CVE-2020-16890, CVE-2020-16891, CVE-2020-16892, CVE-2020-16894, CVE-2020-16895, CVE-2020-16896, CVE-2020-16897, CVE-2020-16898, CVE-2020-16899, CVE-2020-16900, CVE-2020-16901, CVE-2020-16902, CVE-2020-16905, CVE-2020-16907, CVE-2020-16908, CVE-2020-16909, CVE-2020-16910, CVE-2020-16911, CVE-2020-16912, CVE-2020-16913, CVE-2020-16914, CVE-2020-16915, CVE-2020-16916, CVE-2020-16919, CVE-2020-16920, CVE-2020-16921, CVE-2020-16922, CVE-2020-16923, CVE-2020-16924, CVE-2020-16927, CVE-2020-16935, CVE-2020-16936, CVE-2020-16938, CVE-2020-16939, CVE-2020-16940, CVE-2020-16967, CVE-2020-16968, CVE-2020-16972, CVE-2020-16973, CVE-2020-16974, CVE-2020-16975, CVE-2020-16976, CVE-2020-16980

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 31
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.01 15-10-2020 NCSC-2020-0811  
 
high
high
Signed-PGP →  
15-10-2020
high
high
NCSC-2020-0811 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-16898 zal op korte termijn PoC code beschikbaar komen. Tevens is gebleken dat het triviaal is om een DoS te veroorzaken door gebruik te maken van deze kwetsbaarheid. De inschaling van dit beveiligingsadvies verandert hierdoor naar High/High.

  Versie 1.00 13-10-2020 NCSC-2020-0811  
 
medium
high
Signed-PGP →  
13-10-2020
medium
high
NCSC-2020-0811 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.