Kwetsbaarheden verholpen in BIND

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.06 21-12-2020 NCSC-2020-0814  
 
medium
high
Signed-PGP →  
21-12-2020
medium
high
NCSC-2020-0814 [1.06] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in BIND. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service van de DNS-service te veroorzaken. Hiertoe dient malafide netwerkverkeer naar de BIND-server te worden verstuurd.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

CentOS
IBM AIX
SUSE
OpenSUSE
Oracle Enterprise Linux
Red Hat

ISC BIND

Oplossingen

Oplossingen

CentOS

CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 6 en 7 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel handmatige installatie, zie:

CentOS 6 [Link]

CentOS 7 [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.1 & 15.2. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:

OpenSUSE Leap 15.1 [Link]

OpenSUSE Leap 15.2 [Link]

Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 8 voor de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-8619, CVE-2020-8622, CVE-2020-8623 en CVE-2020-8624. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in SUSE 15. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie [Link]

IBM

IBM heeft patches uitgebracht die de kwetsbaarheden verhelpen voor AIX. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2017-3136, CVE-2018-5741, CVE-2019-6477, CVE-2020-8616, CVE-2020-8617, CVE-2020-8618, CVE-2020-8619, CVE-2020-8620, CVE-2020-8621, CVE-2020-8622, CVE-2020-8623, CVE-2020-8624

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 27
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.06 21-12-2020 NCSC-2020-0814  
 
medium
high
Signed-PGP →  
21-12-2020
medium
high
NCSC-2020-0814 [1.06] Signed-PGP →
Update

Update

IBM heeft updates beschikbaar gesteld voor BIND.

  Versie 1.05 19-11-2020 NCSC-2020-0814  
 
medium
high
Signed-PGP →  
19-11-2020
medium
high
NCSC-2020-0814 [1.05] Signed-PGP →
Update

Update

CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 6 en 7 om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-8622, CVE-2020-8623 en CVE-2020-8624 in BIND te verhelpen.

  Versie 1.04 13-11-2020 NCSC-2020-0814  
 
medium
high
Signed-PGP →  
13-11-2020
medium
high
NCSC-2020-0814 [1.04] Signed-PGP →
Update

Update

Oracle Linux heeft updates uitgebracht voor Oracle Linux 7 om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-8622, CVE-2020-8623 en CVE-2020-8624 te verhelpen in BIND.

  Versie 1.03 05-11-2020 NCSC-2020-0814  
 
medium
high
Signed-PGP →  
05-11-2020
medium
high
NCSC-2020-0814 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor BIND.

  Versie 1.02 20-10-2020 NCSC-2020-0814  
 
medium
high
Signed-PGP →  
20-10-2020
medium
high
NCSC-2020-0814 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor BIND.

  Versie 1.01 20-10-2020 NCSC-2020-0814  
 
medium
high
Signed-PGP →  
20-10-2020
medium
high
NCSC-2020-0814 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor openSUSE Leap 15.2 om de kwetsbaarheden in BIND te verhelpen.

  Versie 1.00 14-10-2020 NCSC-2020-0814  
 
medium
high
Signed-PGP →  
14-10-2020
medium
high
NCSC-2020-0814 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.