Kwetsbaarheden verholpen in Juniper Junos OS

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 15-10-2020 NCSC-2020-0818  
 
medium
high
Signed-PGP →  
15-10-2020
medium
high
NCSC-2020-0818 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

 • Cross-Site Scripting (XSS)
 • Denial-of-Service (DoS)
 • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
 • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
 • Toegang tot systeemgegevens
 • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Juniper Networks heeft diverse kwetsbaarheden verholpen in Junos OS. Een kwaadwillende, al dan niet ongeauthenticeerd op afstand, kan deze kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

 • Cross-Site Scripting (XSS)
 • Denial-of-Service (DoS)
 • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
 • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
 • Toegang tot systeemgegevens
 • Verhoogde gebruikersrechten

Niet elk Junos OS-apparaat is voor alle genoemde kwetsbaarheden ontvankelijk. Dit hangt af van zowel het type apparaat als de manier waarop het apparaat is geconfigureerd.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Juniper Junos OS

Juniper EX Series
Juniper MX Series
Juniper MX80
Juniper NFX Series
Juniper SRX Series
Juniper SRX1500
Juniper SRX320
Juniper SRX3600
Juniper SRX4100
Juniper SRX550
Juniper SRX5800
Juniper SRX650
Juniper SRX650

Oplossingen

Oplossingen

Juniper heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie, zie:

Juniper Junos OS [Link] [Link] [Link]

EX Series [Link]

MX Series [Link] [Link]

NFX Series [Link] [Link]

SRX Series [Link] [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2008-6589, CVE-2008-6590, CVE-2008-6592, CVE-2008-6593, CVE-2013-7443, CVE-2015-3414, CVE-2015-3415, CVE-2015-3416, CVE-2015-3717, CVE-2015-5895, CVE-2015-6607, CVE-2016-6153, CVE-2017-10989, CVE-2017-13685, CVE-2017-15286, CVE-2018-20346, CVE-2018-20505, CVE-2018-20506, CVE-2018-8740, CVE-2019-11477, CVE-2019-11478, CVE-2019-11479, CVE-2019-16168, CVE-2019-5018, CVE-2019-5599, CVE-2019-8457, CVE-2019-9936, CVE-2019-9937, CVE-2020-1656, CVE-2020-1657, CVE-2020-1660, CVE-2020-1661, CVE-2020-1682

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 27
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.00 15-10-2020 NCSC-2020-0818  
 
medium
high
Signed-PGP →  
15-10-2020
medium
high
NCSC-2020-0818 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.