-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Sonicwall
Advisory ID   : NCSC-2020-0822
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-5135
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20201015
Toepassing   : Dell SonicWALL
Versie(s)    : SonicOS Gen 6:
         versie 6.5.4.7, 6.5.1.12, 6.0.5.3, 6.5.4.v
         SonicOS Gen 7:
         versie 7.0.0.0
Platform(s)   :

Beschrijving
  Door een kwetsbaarheid in SonicOS kan een externe kwaadwillende een
  Denial of Service (DoS) veroorzaken en mogelijk willekeurige code
  uitvoeren door een kwaadaardig verzoek naar de firewall te sturen.

Mogelijke oplossingen
  SonicWall heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Voor meer informatie, zie:

  https://psirt.global.sonicwall.com/vuln-detail/SNWLID-2020-0010

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBX4hCSk/4qUtG/lqjAQo2zQv/S7Hq9n06Ho56IDABM4DIWDkB7Ag2uniB
ClfGGENu/5bMGI1QVi2/m3IDgWra4ozzIi07H+EoQq/EgiefdDB0VFCxu1mHd/K5
mWrX4T1PIfavbhHuUviuypp+pVhY4IKuHd+RCnrg93tvmq2MAZB8HqGT1pkWzhrL
Fnl0UAeT8oZSo8w5AePylC05OC0vea4mLRe23jSJsVDQgikCgg044ELmFYOp6fqP
0jVRteRe0bVHkScnnls+wogcSII5a0UFdwflad903lTZFZMd+OPtUNC6fR/+Xzzm
PmPWzwyVL1pGRVg1aFumGKDcpv4xGYCAQWvYClrCkMvJZMv5982B9kVfYbMqs+uI
/8S6bhJttS3F0oskPttqBUTKwOe6j9TOZyE9NnZ0Btw4eb6YwGCIIj7tO5VrYkAw
ljYRTLMYrlQD2Xl3idlKj+mQ7FiyfQwz1EfyNxlVJQztZXj4oYCXCyrQ52qq3HDG
l4gBiLKJBRZLigkAqQQPHnyn2Ce1Zhhj
=63f/
-----END PGP SIGNATURE-----