Kwetsbaarheden verholpen in libvirt

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.05 19-11-2020 NCSC-2020-0846  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
19-11-2020
medium
medium
NCSC-2020-0846 [1.05] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in libvirt. De kwetsbaarheden stellen een lokale kwaadwillende in staat verhoogde rechten te verkrijgen of een Denial-of-Service aanval uit te voeren.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

CentOS Novell SUSE Linux
Oracle Enterprise Linux
RedHat
SUSE Linux Enterprise

Oplossingen

Oplossingen

CentOS

CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 7 om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-25637 te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel handmatige installatie, zie [Link]

Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in SUSE 12-SP5, SUSE 15-SP1 en 15-SP2. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

SUSE 12-SP5 [Link]

SUSE 15-SP1 [Link]

SUSE 15-SP2 [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-15708, CVE-2020-25637

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 20
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Fysiek 1
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.05 19-11-2020 NCSC-2020-0846  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
19-11-2020
medium
medium
NCSC-2020-0846 [1.05] Signed-PGP →
Update

Update

CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 7 om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-25637 in libvirt te verhelpen.

  Versie 1.04 13-11-2020 NCSC-2020-0846  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
13-11-2020
medium
medium
NCSC-2020-0846 [1.04] Signed-PGP →
Update

Update

Oracle Linux heeft updates uitgebracht voor Oracle Linux 7 om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-25637 te verhelpen in libvirt.

  Versie 1.03 11-11-2020 NCSC-2020-0846  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
11-11-2020
medium
medium
NCSC-2020-0846 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

RedHat heeft updates uitgebracht voor RHEL 7 om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-25637 te verhelpen. Zie mogelijke oplossingen voor meer informatie.

  Versie 1.02 28-10-2020 NCSC-2020-0846  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
28-10-2020
medium
medium
NCSC-2020-0846 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor SUSE Linux Enterprise Server 12-SP5.

  Versie 1.01 27-10-2020 NCSC-2020-0846  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
27-10-2020
medium
medium
NCSC-2020-0846 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor libvirt.

  Versie 1.00 21-10-2020 NCSC-2020-0846  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
21-10-2020
medium
medium
NCSC-2020-0846 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.