-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Red Hat Jboss Enterprise
         Application Platform
Advisory ID   : NCSC-2020-0886
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-25649
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
Uitgiftedatum  : 20201029
Toepassing   : Faster:XML/Jackson-databind
         Red Hat JBoss Enterprise Application Platform
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in Red Hat Jboss Enterprise
  Application Platform. De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende op
  afstand in staat gegevens te manipuleren en daarmee een
  Denial-of-Service te veroorzaken.

Mogelijke oplossingen
  Red Hat heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen
  in. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2020:4401

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBX5qoKk/4qUtG/lqjAQrxbAwAs6y5vnTnAxxU5tmwEhJGAKAgq3A1m6Wb
VKWbDFFWDPWMOWcOtjR+ni5Ojca4lBPAThvzrv1T5MTuRrq+s/3NWL//qvv9mM4/
CX+tFGBicWZUD+wVwhqSfPP5/w1/MTbapqOXabd8mHrmmoZbg1zKZbd/ghSB6oHa
kYOGgPAY6KplkJkaeEkAa2atjeOtpmiIwhNL3YeNUQhmRn51TDTLzd7kZVrF3rEA
HdYxo8rffOqdStCm/xtFWkWKoqLwKC18cacLlTYPbtzniafs53ZotxRlqngwoDE9
79W/idyxkSFm764ubYdoyDKRVKiuz59g2a6m1GpnkftWQC087Q41b/MLlhDawLpt
izuZ1OJWlq/xPVvcUGtSkhEjHgRRSxTbJuOiFm8gPeijaje2c6QzF/Z9mQFH4lv0
BN8xl3K1FQtWx2YpqCCHn9l2vn2CGgzKU6yrn0ZXitjrpd/3Nhmvl8I5jLEPg1Bh
rNgeB+geSDjF308syLgh2kAnBuAKZPMN
=ybDd
-----END PGP SIGNATURE-----