-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Red Hat Jboss Enterprise
         Application Platform
Advisory ID   : NCSC-2020-0886
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-25649
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
Uitgiftedatum  : 20210108
Toepassing   : Faster:XML/Jackson-databind
         Red Hat JBoss Enterprise Application Platform
         NetApp
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  NetApp heeft updates beschikbaar gesteld voor Jboss Enterprise
  Application Platform. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer
  informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in Red Hat Jboss Enterprise
  Application Platform. De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende op
  afstand in staat gegevens te manipuleren en daarmee een
  Denial-of-Service te veroorzaken.

Mogelijke oplossingen
  Red Hat heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen
  in. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2020:4401

  -= NetApp =-
  NetApp heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://security.netapp.com/advisory/ntap-20210108-0007/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBX/iOl+Es56R4sCd0AQq7+gv7BBjK9/xnNI0nHhoHHobcbegxWvLywQwm
JFmzTmVSVkzfUMi1zXqZEhWCnXDD1aBDDQzOr+pLR+t8MzABrzrDSZew0VQYc7Wz
9c126mRrt1mNe+B65pV8SrojqMkNRy5vac7jw2RxXNwPxnDvTCS4Bn/lz3cLCTem
n8yyapF/btF83K+O6DAdxvyWU/DvVxzoxpo58asqK7Hbg0wxz8Egx+n+man7ReVa
cyvnW3YbyK+vS+UqaKknxVRW5pVP0RyYn/iittpuSGbBZyXUxpO/F3GlHPiA/r2b
Hz4D0cEHvvZbASPCfyXbZ8ErPdxTLUluCf3RiKETbkUmOx+vma1y7PTtik213Cms
vlASG9iYKpbZPQzuVdWgunQBD7G99WsczgLMQVRQuTFWENP+VIVKq1Yd0fOmysZI
kxcMFbbSm8d7iWiegpDqKewY+MgT5kPK75L3NPF+e9dlwRfb3MfcetZhQ3IYIiwU
x3hF5s2qwfu09Xt5sAxUhGG50HMcKSwV
=3+GO
-----END PGP SIGNATURE-----