-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Red Hat Jboss Enterprise
         Application Platform
Advisory ID   : NCSC-2020-0886
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-25649
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
Uitgiftedatum  : 20210222
Toepassing   : Faster:XML/Jackson-databind
         IBM Tivoli Netcool/omnibus
         NetApp
         Red Hat JBoss Enterprise Application Platform
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  IBM heeft updates beschikbaar gesteld voor FasterXML Jackson
  Databind. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in Red Hat Jboss Enterprise
  Application Platform. De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende op
  afstand in staat gegevens te manipuleren en daarmee een
  Denial-of-Service te veroorzaken.

Mogelijke oplossingen
  Red Hat heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen
  in. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2020:4401

  -= IBM =-
  IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen. Meer
  informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.ibm.com/support/pages/node/6415989

  -= NetApp =-
  NetApp heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://security.netapp.com/advisory/ntap-20210108-0007/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYDObdeEs56R4sCd0AQr9AgwAmF17Kr9lwlkt8To97H+aLfKm30F27Dlk
C89RhimOkBrQ4WHjPxDJgbPzDSzYokzqbcex3x7RmVaYF536C5AiYAyv1gFOYmsd
wojqfJagmCiLZRtUKWrwGDQfL8MjBRRqdUS+f/pG6rg/foyl0owzy8KV149NnjkO
zguOqvrLMoKdjObztgpg+3hOfc5HxCiihcQhMSC/ozKVWWrJ+FsO19cgnOFjd7Vz
83Oc0hn9iqfauCSxdlGXhpSm/syhorauharFSuqkanFO9jYpMpq5o1hG4CYllv49
YhTNKEJo+9H+ECWx/5f0EEJOoB5UNTdEb9NZrsTrRY43386kim67bfiVD3RhAWPX
20T4EFh0bWCN0UlBY8WKewFBHXD5T2iZEH1TKBoVjIESaa/WRlpj30FwIBKN+YNH
1RYurVHo2acxLIqorLzPoObKvHeuFdNCDZjr8UmF5Rem4Nk+1I3BJDx5Otpkot+0
YdiPlIC2IFJhoh50d/8ZC7h2QX3y+4/2
=+5ql
-----END PGP SIGNATURE-----