Ernstige kwetsbaarheid verholpen in Oracle Weblogic Server

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 02-11-2020 NCSC-2020-0893  
 
high
high
Signed-PGP →  
02-11-2020
high
high
NCSC-2020-0893 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Omschrijving

Omschrijving

Oracle heeft een update vrijgegeven voor Weblogic Server om een ernstige kwetsbaarheid te verhelpen. Deze nieuwe kwetsbaarheid is gerelateerd aan de Fusion Middleware kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-14882, waarvoor in october een update is vrijgegeven. (deze is door het NCSC beschreven in beveiligingsadvies NCSC-2020-0858).

De kwetsbaarheid bevindt zich in de management console en stelt een ongeauthenticeerde kwaadwillende in staat om willekeurige code uit te voeren met rechten van de applicatie. Een management console is onder normale omstandigheden niet publiek beschikbaar.

Oracle geeft aan op de hoogte te zijn van (semi-)publiek beschikbare exploitcode. Hierom, en de ernst van de kwetsbaarheid, adviseert Oracle om de update zo snel mogelijk in te zetten.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Oracle WebLogic Server

Oplossingen

Oplossingen

Oracle heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in Weblogic Server. Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-14750

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 33
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Exploit beschikbaar 6
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.00 02-11-2020 NCSC-2020-0893  
 
high
high
Signed-PGP →  
02-11-2020
high
high
NCSC-2020-0893 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.