Kwetsbaarheden verholpen in Salt

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.03 25-01-2021 NCSC-2020-0914  
 
medium
high
Signed-PGP →  
25-01-2021
medium
high
NCSC-2020-0914 [1.03] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Omzeilen van authenticatie
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Salt. Salt wordt onder meer gebruikt in VMware vRealize Operations Manager en RSA NetWitness. Het uitbuiten van de kwetsbaarheden stelt een ongeauthenticeerde kwaadwillende in staat om willekeurige code uit te voeren met rechten van de applicatie. Hiervoor dient de kwaadwillende toegang te hebben tot de API-laag van Salt, en dient de SSH client actief te zijn.

De API-laag bevindt zich in de beheer-omgeving en is onder normale omstandigheden niet publiek of ongeautoriseerd te benaderen. De SSH client is standaard niet actief.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Debian
OpenSUSE
SUSE Linux Enterprise

EMC RSA NetWitness
VMware vRealize

Oplossingen

Oplossingen

Saltstack heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Salt 2019.2.6, 2019.2.7, 3000.4, 3000.5, 3001.2, 3001.3 en 3002.1. Voor meer informatie, zie [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link]

Debian

Debian heeft updates van salt beschikbaar gesteld voor Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.1 en Leap 15.2. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:

Leap 15.1 [Link]

Leap 15.2 [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in SUSE 15. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-16846, CVE-2020-17490, CVE-2020-25592

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 24
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Nee 1
Is er exploit-code beschikbaar? Exploit beschikbaar 6
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Complexe handelingen 1
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.03 25-01-2021 NCSC-2020-0914  
 
medium
high
Signed-PGP →  
25-01-2021
medium
high
NCSC-2020-0914 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

Debian heeft updates beschikbaar gesteld voor Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen.

  Versie 1.02 14-11-2020 NCSC-2020-0914  
 
medium
high
Signed-PGP →  
14-11-2020
medium
high
NCSC-2020-0914 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Er is publieke exploitcode beschikbaar gekomen om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-16846 te misbruiken. Indien de API-laag van Saltstack via publieke infrastructuur te bereiken is, kan een ongeautoriseerde kwaadwillende willekeurige code uitvoeren met rechten van de applicatie.

Publieke toegankelijkheid van de API-laag is onder normale configuratie niet mogelijk. Hierdoor wijzigt de inschaling van dit beveiligingsadvies niet en blijft Medium/High.

Wel adviseert het NCSC om de inrichting van dergelijke systemen te evalueren en eventueel aanvullende maatregelen te nemen om toegankelijkheid van beheer-infrastructuur en/of API-lagen zo beperkt mogelijk te maken.

  Versie 1.01 09-11-2020 NCSC-2020-0914  
 
medium
high
Signed-PGP →  
09-11-2020
medium
high
NCSC-2020-0914 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden in Salt te verhelpen.

  Versie 1.00 06-11-2020 NCSC-2020-0914  
 
medium
high
Signed-PGP →  
06-11-2020
medium
high
NCSC-2020-0914 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.