Kwetsbaarheid verholpen in Kerberos

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.04 vandaag NCSC-2020-0915  
 
medium
high
Signed-PGP →  
vandaag
medium
high
NCSC-2020-0915 [1.04] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
Omschrijving

Omschrijving

Er is een kwetsbaarheid verholpen in MIT Kerberos. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken. De kwetsbaarheid zit in de wijze waarop ASN.1 data wordt verwerkt, waardoor een oneindige lus kan ontstaan welke een crash veroorzaakt in het Kerberos-proces.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Ubuntu
Debian
Fedora
SUSE Linux Enterprise

MIT Kerberos

Oplossingen

Oplossingen

Debian

Debian heeft updates van krb5 beschikbaar gesteld voor Debian 9.0 (Stretch) en Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

Debian 9 (Stretch) [Link]

Debian 10 (Buster) [Link]

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 32 en 33. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

Fedora 32 [Link]

Fedora 33 [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in SUSE 12 en 15. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

SLES 12 [Link]

SLES 15 [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS, 18.04 LTS, 20.04 LTS en 20.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-28196

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 19
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Nee 1
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.04 vandaag NCSC-2020-0915  
 
medium
high
Signed-PGP →  
vandaag
medium
high
NCSC-2020-0915 [1.04] Signed-PGP →
Update

Update

Debian heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid in Kerberos te verhelpen voor Debian 10.0 (Buster).

  Versie 1.03 20-11-2020 NCSC-2020-0915  
 
medium
high
Signed-PGP →  
20-11-2020
medium
high
NCSC-2020-0915 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

SUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in SLES 12 en 15.

  Versie 1.02 19-11-2020 NCSC-2020-0915  
 
medium
high
Signed-PGP →  
19-11-2020
medium
high
NCSC-2020-0915 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu om de kwetsbaarheid in Kerberos te verhelpen.

  Versie 1.01 16-11-2020 NCSC-2020-0915  
 
medium
high
Signed-PGP →  
16-11-2020
medium
high
NCSC-2020-0915 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 32 om de kwetsbaarheid te verhelpen.

  Versie 1.00 09-11-2020 NCSC-2020-0915  
 
medium
high
Signed-PGP →  
09-11-2020
medium
high
NCSC-2020-0915 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.