Kwetsbaarheden in processoren verholpen

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.03 20-11-2020 NCSC-2020-0932  
 
low
high
Signed-PGP →  
20-11-2020
low
high
NCSC-2020-0932 [1.03] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

Onderzoekers hebben kwetsbaarheden gevonden in verschillende processoren. De kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-8694 en CVE-2020-8695 hebben de naam Platypus gekregen, een acronym voor Power Leakage Attacks: Targeting Your Protected User Secrets.

De kwetsbaarheden stellen een lokale kwaadwillende in staat om gevoelige gegevens te verkrijgen. De onderzoekers hebben aangetoond dat het mogelijk is om de Running Average Power Limit (RAPL) van Intel uit te lezen. Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat de RAPL-interface gegevens lekte. De gegevens die uit worden gelezen zijn direct te relateren aan energieverbruik. Het is de onderzoekers gelukt om zonder rechten:

  • AES-NI sleutels te lekken vanuit de Intel SGX enclave en de Linux kernel;
  • Kernel address-space layout randomization (KASLR) te breken;
  • Instructie-streams uit te lezen;
  • Een timing-based covert-channel op te zetten. De kwetsbaarheden zijn zonder rechten uit te buiten op Linux systemen omdat het powercap framework toegang verschaft tot Intel RAPL. Om de kwetsbaarheden uit te buiten op Windows en MacOS systemen moet de Intel Power Gadget geinstalleerd zijn.

De onderzoekers hebben ook een aanvals-methodiek beschreven waarbij de aanvaller wel rechten heeft. Het is in deze situatie gelukt om RSA sleutels te lekken uit de Intel SGX enclave.

Andere processoren zoals AMD, ARM en NVIDIA hebben ook de mogelijkheid om energieverbruik te meten. Mogelijk zijn ook deze processoren kwetsbaar. De onderzoekers geven aan dat zij niet of niet genoeg toegang hebben tot deze apparaten om dat te bevestigen.

Het volledige onderzoek en meer details zijn te vinden op [Link]

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Debian
Fedora
Microsoft Windows
Microsoft Windows 10
Novell SUSE Linux
OpenSUSE
Oracle Enterprise Linux
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise
Ubuntu

Intel Core
Intel Xeon
Xen Hypervisor

Oplossingen

Oplossingen

Intel heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Xen in Fedora 32. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

Microsoft

Microsoft heeft Intel micro-code updates beschikbaar gesteld waarmee de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-8695 wordt verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheid, de installatie van de updates en eventuele workarounds [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-8964 te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.1 en 15.2. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:

Leap 15.1 [Link]

Leap 15.2 [Link]

Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 6, 7 en 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

Oracle Linux 6 & 7 [Link]

Oracle Linux 7 & 8 [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 6, 7 en 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

Red Hat Enterprise Linux 6 [Link]

Red Hat Enterprise Linux 7 [Link]

Red Hat Enterprise Linux 8 [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-8695 te verhelpen in SUSE 12 en 15. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

SUSE Enterprise Linux 12 [Link]

SUSE Enterprise Linux 12 voor Xen [Link] [Link]

SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15-SP1 [Link]

SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15-SP1 voor Xen [Link]

SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15-SP2 [Link]

SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15-SP voor Xen [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS, 16.04 LTS, 18.04 LTS en 20.04 LTS om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-8694 te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

Xen

Xen heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-28368, CVE-2020-8694, CVE-2020-8695

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

low
∑ = 18
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Fysiek 1
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.03 20-11-2020 NCSC-2020-0932  
 
low
high
Signed-PGP →  
20-11-2020
low
high
NCSC-2020-0932 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

SUSE en Fedora hebben updates uitgebracht om de Platypus kwetsbaarheid te verhelpen in Xen. Aan deze kwetsbaarheid in Xen is het CVE-nummer CVE-2020-28368 toegewezen.

  Versie 1.02 16-11-2020 NCSC-2020-0932  
 
low
high
Signed-PGP →  
16-11-2020
low
high
NCSC-2020-0932 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

OpenSUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.2. Tevens wordt middels deze updates de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-8698 verholpen.

  Versie 1.01 13-11-2020 NCSC-2020-0932  
 
low
high
Signed-PGP →  
13-11-2020
low
high
NCSC-2020-0932 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

OpenSUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-8964 te verhelpen.

  Versie 1.00 12-11-2020 NCSC-2020-0932  
 
low
high
Signed-PGP →  
12-11-2020
low
high
NCSC-2020-0932 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.