-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Red Hat JBoss Enterprise
         Application Platform
Advisory ID   : NCSC-2020-0964
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-25638
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high

Uitgiftedatum  : 20201123
Toepassing   : JBoss Group Hibernate
         Red Hat JBoss Enterprise Application Platform
Versie(s)    :
Platform(s)   : Red Hat Enterprise Linux


Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in Red Hat JBoss Enterprise
  Application Platform. De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in
  staat een SQL-injectie uit te voeren en daarmee gevoelige gegevens
  te bemachtigen.

Mogelijke oplossingen
  Red Hat heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2020:5175

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBX7vUi0/4qUtG/lqjAQqTswv8DOGYDUflagjIhBKb2sR2DOhcIIoHG/50
se+rhqeVmgeswFaEGAZ4NlxSlRBCCzKUWOrsTY3ieK9xud8tGjvKyhsAGfZwdjDH
VpQDT/tfbWRE2SAry68Mz0CDBGwmAOVmF01gogPTTDdDARI4t0/U8UjaTIcgBupb
urPaDMEK6nXl0PgJAE0cVXv4z5BIFhSjBoF1sbcfVVyD873CxPNlVcR1sXoOlYW/
lh/MMeGPw7Mf3ucyWAM/c1neO17zcMRul1MKrnNfJo7kFkXyc8hAP70WKJQo6noq
ZoWPTW2aAsTewd6VYXIFWZspa7UZBXd9S0GA+M5Mt2eVzbgA3Uu3RkdM/IeWGCp3
2Y0nrlWYIWIrM+rml6pDEpncGLntvEPpMQV2WkH7AF3FuFi4WmV+CwlxIjKP9CLu
bMS1ZXyA66FWBV0FOhE/mS8n8Tb1wQS6grmDD7YT7vP8ELf89g+gY3rAXyMd5RqA
+XJGwZEWK7j88MSDJNviibAQku3UobxK
=5zNr
-----END PGP SIGNATURE-----